Związkowe

28 stycznia 2011 roku organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej S.A. w składzie:

 1. Związku Zawodowego „KADRA”
 2. Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Związku Zawodowego Górników w Polsce
 3. Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”
 4. Komisji Zakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”
 5. Związek Zawodowy Pracowników Dołowych, Zakładowa Komisja Koordynująca ZZPD
 6. Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce
 7. Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Przeróbki Mechanicznej w Polsce „Przeróbka”
 8. Związku Zawodowego „Kontra”
 9. Związku Zakładowego Jedności Górniczej
 10. Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej ZZ Maszynistów Wyciągowych

zgłosiły postulat o dokonanie korekty w planie techniczno-ruchowym, który obejmuje całą Kompanię Węglową.

2 lutego br. odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej S.A.

Na początku spotkania Wiceprezes Piotr Rykala poinformował zebranych, że w piątek 28 stycznia Rada Nadzorcza przyjęła PTE Kompanii Węglowej na 2011 rok bez poprawek.

W dalszej części spotkania omówiono następujące tematy:

a) politykę zatrudnieniową Kompanii w 2011 roku,

b) wielkość wskaźnika wzrostu płac w 2011 roku.

Kadra_foto

Dnia 10.11.2010 w klubie NOT KWK „Chwałowice” odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń  Związku Zawodowego KADRA KWK „Chwałowice”. Można przypomnieć, że do odznaczeń związku należą:

 • Srebrna Odznaka ZZ Kadra
 • Złota Odznaka ZZ Kadra
 • Odznaka XX-lecia PZZ KADRA
 • Zasłużony dla ZZ Kadra KWK „Chwałowice”
 • Honorowy Kordzik Górniczy

Mateusz Strużek: - Czym dla Pana jest odznaczenie Zasłużony dla ZZ KADRA „Chwałowice”?

Adam Honisz: - odznaczenie jest tylko nazwą, jest to raczej docenienie pewnych działań i należy to tak odbierać. Wiadomo, że czym wyższe odznaczenie tym większe docenienie tych działań, także wszystkie te odznaczenia są po to, by tych ludzi docenić, dowartościować. Myślę, że większość osób, które te odznaczenia dostała tak to odbiera, jako docenienie działalności związkowej i nastawienia do pracy. Odznaczenie mnie odbieram właśnie jako pewien symbol docenienia mojej działalności  związkowej i działalności w pracy.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056