Jako że kopalnie, które trafiły do Polskiej Grupy Górniczej, należały wcześniej do czterech różnych spółek, to w poszczególnych zakładach obowiązują dziś różne systemu wynagradzania. Obecnie trwają prace, które mają na celu ujednolicenie systemu płac. Powinny zakończyć się do końca roku.

Powrót do prac nad jednolitym systemem wynagradzania miał miejsce w pierwszym kwartale br. Wtedy lutym w podpisanym porozumieniu płacowym znalazł się również zapis o tym, że nowy wspólny regulamin wynagradzania dla wszystkich zakładów PGG oraz układ zbiorowy pracy zgodnie z lutowym porozumieniem mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Czy tak się rzeczywiście stanie, tego nie wiadomo, ale prace nad jego stworzeniem przez cały czas trwają. O postępach prac na łamach wydawanego przez Związek Zawodowy Górników w Polsce dwutygodnika „Górnik” mówi Antoni Skutnik, wiceprzewodniczący ZZGwP w KWK Mysłowice-Wesoła, będący członkiem zespołu roboczego zajmującego się stworzeniem nowego jednolitego systemu wynagradzania.

- Po zakończeniu naszych technicznych prac przyjęte zasady będą akceptować lub nie centrale związkowe – zaznacza Skutnik.

- Za nami są już ustalenia dotyczące określenia tabeli wskaźników, według których będzie wyliczana podstawa wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk pracy. Aktualnie zajmujemy się regulaminem premiowania i po uwagach jednego ze związków prowadzimy dalsze prace nad jego systemem. Kolejnym punktem analiz będą prawdopodobnie stawki osobistego zaszeregowania i dodatki – dodaje związkowiec.

Jak wskazywali jeszcze w pierwszej połowie roku przedstawiciele strony społecznej, żeby stworzyć jeden wspólny regulamin wynagradzania, w niektórych przypadkach wynagrodzenia trzeba będzie podnieść, tak, żeby wyrównać płace na tych samych stanowiskach. To będzie oznaczało konieczność poniesienia przez pracodawcę dodatków kosztów związanych ze zmianą. Wg przekazanych wtedy informacji roczny koszt ujednolicenia wynagrodzeń miał wynosić ok. 160-180 mln zł.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056