W ruchu Marcel kopalni ROW trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia klimatyzacji centralnej o łącznej mocy chłodzącej 6 MW. W sumie instalacja klimatyzacji centralnej chłodzić będzie co najmniej kilka rejonów kopalni, w których zainstalowanych będzie szesnaście chłodnic powietrza.

W obiegu tej instalacji przewiduje się przepływ wody lodowej maksymalnie do 300 m sześc. w ciągu godziny. Nad prawidłowością funkcjonowania wszystkich urządzeń związanych z instalacją czuwać będą dyspozytorzy w Centrum Nadzoru Energomaszynowego.

Do tej pory w ruchu Marcel, w celu wspomagania chłodzenia wyrobisk, funkcjonowała jedynie klimatyzacja grupowa, której moc jest już niewystarczająca, ponieważ na przestrzeni minionych 20 lat zakład zszedł z wydobyciem aż o 400 m, a proces ten będzie postępował.

Istotą instalacji powierzchniowej jest wytwarzanie tzw. wody lodowej (zimnej) o temperaturze ok. 1,5 st. C.  w stacji klimatycznej na powierzchni i transportowanie jej w obiegu zamkniętym rurociągiem w szybie poprzez „trójkomorowy podajnik cieczy”. Dalej jest ona rozprowadzana siecią rurociągów obiegu wtórnego do wyrobisk dołowych w których pracują ludzie, a temperatura przekracza 28 st. C.

W całym polskim górnictwie węgla kamiennego dobrym przykładem w dziedzinie wprowadzania rozwiązań klimatyzacyjnych wiodła zawsze ornontowicka kopalnia Budryk (JSW). Już w czerwcu 2007 r. rozpoczęła tam pracę centralna klimatyzacja wyrobisk dołowych.

Kopalnia od 2012 r. prowadziła roboty przygotowawcze do eksploatacji pokładów węgla zalegających na głębokościach od 800 m do 1000 m, gdzie temperatura skał jest najwyższa. To powoduje, że prawie na każdym stanowisku pracy w rejonach eksploatacyjnych nie jest możliwe dochowanie temperatury 28 st. C.

Podjęto więc decyzję o rozbudowie funkcjonującego układu centralnej klimatyzacji. Inwestycja została tak przygotowana, że wraz z postępem robót górniczych, rozbudowie podlegają jedynie rurociągi obiegu wtórnego. „Serce” układu tj. stacja klimatyczna na powierzchni i podajniki cieczy w komorach przy szybie VI na poziomach 900 i 1050 zostały przygotowane do instalowania chłodnic powietrza w nowych, nawet najgłębszych rejonach kopalni.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056