W czwartek, 23 czerwca, przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej spotkają się z zarządem spółki. Rozmowy będą dotyczyły m.in. kwestii płacowych oraz sprzedaży węgla. Spotkanie, które odbędzie się w katowickiej siedzibie PGG, ma się rozpocząć o godz. 12. Jak wskazał Bogusław Hutek, przewodniczący Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność oraz przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Polskiej Grupie Górniczej, jednym z głównych tematów będzie kwestia wynagrodzeń.

– Chcemy dowiedzieć się, jakie zarząd widzi możliwości zwiększenia wynagrodzeń w związku z wytężonym wysiłkiem spowodowanym większym wydobyciem. Kolejnym argumentem za podwyżkami jest też rosnąca inflacja i rosnące płace w sektorze przemysłowym, o czym informuje GUS. Na razie nie rozstrzygamy, czy podwyżki miałyby mieć formę stałego zwiększenia wskaźnika wynagrodzeń, czy ewentualnie jakichś premii kwartalnych. To wszystko będzie przedmiotem dyskusji z zarządem – powiedział.

Jak dodał, kolejnym tematem będzie również wysokość wypłacanego ekwiwalentu za posiłki regeneracyjne, którego realna wartość również spadła w związku z rosnącą inflacją.

Ważnym tematem poruszanym podczas czwartkowego spotkania ma być również kwestia sprzedaży węgla.

– Na razie słyszymy tylko hasła, z których wynika, że PGG ma sprzedawać cały dostępny na rynku węgiel, a system sprzedaży węgla ma być objęty dopłatami. Chcemy dowiedzieć się, jak to wszystko ma dokładnie wyglądać i czy PGG na tym rozwiązaniu nie straci. Jeśli chodzi o sprzedaż węgla, to kolejną kwestią, którą poruszymy, są negocjacje z energetyką dotyczące odbieranego węgla. Mam nadzieję, że nie będzie to jak do tej pory 12,5 zł za GJ, tylko trochę więcej. Na tyle, żeby spółka sprzedając ten węgiel, mogła pokryć koszty jego wydobycia – zaznaczył Hutek.

– Chcemy również dowiedzieć się, na jakim etapie są rozmowy z Komisją Europejską, dotyczące umowy społecznej i jej korekty. Trzeba mieć świadomość, że zwiększanie wydobycia bez korekty umowy społecznej może być dla górnictwa bardzo ryzykowne – dodał związkowiec.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056