banknoty5 kkZwiązkowcy z NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa zwrócili się z prośbą o interwencję do Marka Pietrzaka, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych w KGHM. Chodzi m.in. o wysokość ekwiwalentu za deputat węglowy, który – zdaniem związkowców – jest zaniżony w stosunku do rynkowej ceny węgla.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa wystosowała we wtorek (17 maja) pismo w tej sprawie do Marka Pietrzaka, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych w KGHM. Związkowcy piszą o nieprawidłowościach, które mają miejsce w ich spółce i liczą na interwencję.

Po pierwsze, pracownicy naszej Spółki od lat otrzymują ekwiwalent za deputat węglowy w zaniżonej wysokości, zupełnie nieadekwatnej do rynkowej ceny tego surowca ogłaszanej corocznie przez GUS. Pomimo zapisów w przepisach płacowych analogicznych do tych obowiązujących w innych Spółkach Grupy Kapitałowej, pracownicy naszej Spółki są traktowani zdecydowanie gorzej. Liczne interwencje i wezwania do udzielenia wyjaśnień, kierowane do Zarządu PeBeKa w Lubinie, nie przyniosły, jak dotąd żadnego rezultatu” - napisali związkowcy z „S”.

Jako drugi problem wskazują na wysokość składki na Pracownicze Programy Emerytalne. „ (…) nasza Spółka odprowadza również najniższą z całej Grupy Kapitałowej składkę 3,5 proc. na Pracownicze Programy Emerytalne” - argumentują związkowcy.

„Pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa w Lubinie poprzez swoją pracę przyczyniają się do budowy Polskiej Miedzi w równym stopniu, co pracownicy innych Spółek Grupy Kapitałowej – mają więc prawo do równych świadczeń” - czytamy dalej w piśmie.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa z siedzibą w Lubinie to spółka z Grupy KGHM, która specjalizuje się w projektach górniczych, wiertniczych, tunelowych a także infrastrukturalnych. Spółka ma na swoim koncie budowę 31 szybów polskich kopalni miedzi oraz wiele kilometrów podziemnych chodników i przekopów. Oprócz tego zbudowała kilkadziesiąt tuneli - metra, kolejowych, drogowych i hydrotechnicznych - na pięciu kontynentach.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: Krystian Krawczyk

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056