We wtorek, 30 listopada, ma się odbyć spotkanie zarządu Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami strony społecznej dotyczące postulatów płacowych. Związkowcy chcą, aby jeszcze w tym roku pracownicy PGG otrzymali jednorazowe rekompensaty.

W spotkaniu mają wziąć udział szefowie największych związków zawodowych w PGG, którzy wchodzą w skład tzw. Pomocniczego Komitetu Sterującego oraz przedstawiciele zarządu spółki.

Przypomnijmy, że pismo w sprawie postulatów płacowych przedstawiciele pięciu największych central związkowych w PGG: Solidarności, ZZG w Polsce, MZZ „Kadra” Górnictwo, WZZ Sierpień 80 oraz Związku Zawodowego Pracowników Dołowych – skierowali do zarządu spółki w połowie listopada.

„Związki zawodowe wchodzące w skład Pomocniczego Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Górniczej SA żądają rozpoczęcia przez zarząd rozmów ze stroną społeczną na tematy pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem problemu regulacji płacowych dla pracowników zatrudnionych w PGG SA” - można przeczytać w piśmie.

„Galopująca inflacja, wzrost kosztów utrzymania powoduje degradację płac górników. Brak jakichkolwiek podwyżek płac w tym roku doprowadzi nieuchronnie do konfliktu społecznego. Zwiększona koniunktura na węgiel kamienny oraz wzrost wydajności upoważnia nas do żądania podwyżki wynagrodzeń” - czytamy dalej w dokumencie.

Autorzy pisma przekazali również, że w przypadku braku reakcji zarządu na swoje żądania, będą musieli skorzystać z możliwości przewidzianych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Związkowcy chcą, aby pracownicy firmy jeszcze w tym roku otrzymali jednorazową rekompensatę wynikającą m.in. z rosnących kosztów utrzymania.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056