Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju” wznowi 1 grudnia br. swe obrady po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Jej organizatorem i gospodarzem będzie tradycyjnie Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Organizowana od ponad 20 lat konferencja otworzy jak zwykle uroczystości barbórkowe Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Jej celem jest prezentacja osiągnięć środowisk naukowych i przemysłowych oraz rozwijanie i wzmacnianie współpracy. W tym roku obrady skupią się wokół kluczowych zagadnień współczesnego górnictwa podziemnego i odkrywkowego, w tym surowców skalnych, a także problemów związanych z zatrudnieniem w tej gałęzi przemysłu. Wykłady zaprezentują naukowcy i praktycy. 

Jaka polska energetyka?
Konferencja zawsze była drogowskazem do restrukturyzowania i modernizowania polskiego przemysłu wydobywczego. Okazją do dyskusji o tym, co w branży jest najważniejsze, a także wymiany doświadczeń.

Przed dwoma laty rozmawiano o planach transformacji energetyki i odchodzeniu od paliw kopalnych. „Polska nie może zrezygnować z energetyki węglowej. Wprowadzanie do polskiego miksu energetycznego innych źródeł energii, w tym ekologicznych, jest pożądane, lecz w dłuższej perspektywie czasowej” – zgodzili się uczestnicy konferencji.

Polska Grupa Górnicza to nie tylko ponad 40 tys. bezpośrednich miejsc pracy, ale 200 tys. miejsc pracy w regionie i 9 mld zł, które trafia do obiegu gospodarczego. Takie są przychody z węgla, z tego prawie 1 mld zł kierowany jest na bezpośrednie zakupy, a 3,5 mld zł na podatki – wyliczano. Trudno będzie uruchomić nowe przedsięwzięcie gospodarcze generujące 178 mln zł z podatku od nieruchomości i opłat eksploatacyjnych – akcentowano w dyskusji.

W trakcie konferencji dyskutowano również o zagospodarowaniu terenów pogórniczych. Okazuje się bowiem, że za dużo w naszej rzeczywistości dzieje się z przypadku. Restrukturyzacją terenów pogórniczych należałoby się zająć systemowo.

– Na etapie projektu likwidacji kopalni powinno się zaplanować, co ma tam powstać, na dole i u góry. Pozyskanie metanu, elektrownia szczytowo-pompowa, podziemny magazyn energii – to wszystko jest możliwe. Dziś problemem jest magazynowanie energii, a nie jej wytworzenie – mówił dr Zygmunt Łukaszczyk.

Nie mniej interesująco przedstawia się tegoroczny program konferencji „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2021”. Spodziewane jest m.in. wystąpienie dr. Tomasza Rogali, prezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej. O kwalifikacjach górniczych dziś i jutro mówić będą Anna Grabowska i Piotr Wojtacha, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego. Dr inż. hab. Jacek Korski z Grupy Kapitałowej FAMUR przedstawi problematykę demograficznych i kompetencyjnych barier funkcjonowania polskiego górnictwa węgla kamiennego. Z kolei Janusz Wójcik, Tomasz Wójcik i Grzegorz Chęciński z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Inprod opowiedzą o eksploatacji złóż granitu w Polsce i jego obróbce na przykładzie firmy Granit Strzegom.

Z pewnością duże zainteresowanie towarzyszyć będzie prezentacji dr. Jerzego Kickiego z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN pt. „Świat potrzebuje surowców mineralnych i… zrównoważonego górnictwa”.

Kolejny gość z IGSMiE PAN, dr inż. Artur Dyczko, wygłosi wykład pt. „W kierunku dynamicznego paradygmatu sprawiedliwej transformacji Śląska – jak uchwycić złożony problem przyszłości z inżynierskiego punktu widzenia AD 2021”. 

O szybach, metanie i Akademii Wsparcia
W polskich kopalniach węgla kamiennego od wielu lat następuje stopniowy rozwój odmetanowania podziemnego i gospodarczego wykorzystania ujętego metanu w instalacjach ciepłowniczo-energetycznych. Dużym problemem jest jednak utylizacja i gospodarcze wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń. Artur Badylak z Jastrzębskiej Spółki Węglowej mówić będzie właśnie o ograniczeniach w implementacji technologii VAM w kopalniach JSW.

Kwestię technicznych aspektów wykorzystania szybów górniczych w likwidowanych kopalniach przybliży uczestnikom konferencji Henryk Kleta z Politechniki Śląskiej, a Mirosław Jaśniok (CARBOSPEC M. Jaśniok Sp.j.) omówi zagadnienie związane z Siatką GRID CARBO jako alternatywą dla standardowych sposobów zabezpieczenia ścian podczas ich uzbrajania. Ciekawie zapowiada się ponadto wystąpienie Mariusza Boruszko z Becker-Warkop poświęcone eksploatacji nowoczesnych środków dołowego transportu akumulatorowego w zakładach górniczych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i ekonomicznych. Wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań będzie miał z pewnością do przekazania Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR Polskiej Grupy Górniczej. Przedstawi on Akademię PGG jako narzędzie wsparcia rozwoju Polskiej Grupy Górniczej. Obradom przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa. Funkcję sekretarza powierzono dr. inż. Marcinowi Popczykowi. Początek konferencji 1 grudnia o godz. 9.00 na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. Konferencji patronują redakcje: „Trybuny Górniczej” i portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie.

źródło: nettg.pl, autor: Kajetan Berezowski

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056