kopalnia wesola md 2„Związki zawodowe działające przy KWK Mysłowice-Wesoła oczekują pilnego spotkania z zarządem PGG SA w temacie obecnego stanu zatrudnienia oraz polityki kadrowej na następne lata” – tak zaczyna się pismo, które strona społeczna skierowała do prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali. Jak dowiedzieliśmy się w spółce, spotkanie robocze z organizacjami związkowymi ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Związkowcy w piśmie wyrazili swoje zaniepokojenie obecnym stanem załogi w stosunku do założeń produkcyjnych i sprzedażowych.

„Obserwujemy notoryczne pogwałcenia przepisów BHP w celu osiągnięcia założonych planów produkcyjnych poprzez brak odpowiedniej ilości pracowników potrzebnych do zapewnienia ciągłości ruchu zakładu górniczego. W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do przerw produkcyjnych spowodowanych niedostatecznym obłożeniem stanowisk pracy” – czytamy w piśmie datowanym na 3 września, którego pełna treść jest dostępna w załączniku poniżej.

„Pomimo ciągłych interwencji w przedmiotowej sprawie przez stroną społeczną, obserwujemy brak reakcji ze strony Zarządu PGG SA. Patrząc przez pryzmat mocy produkcyjnych oraz możliwości zbytu na rynkach węglowych, uważamy, że postawa osób zarządzających Spółką nosi przejawy niegospodarności, a nawet celowego działania na niekorzyść Kopalni i Spółki” - czytamy dalej.

Związkowcy na zakończenie wnioskują o poważne potraktowanie problemu i jak najszybsze zajęcie stanowiska przez zarząd spółki oraz podjęcie działań.

- Zarząd analizuje sprawę. Na przyszły tydzień zaplanowane jest robocze spotkanie ze związkami zawodowymi i to będzie okazja do podjęcia rozmów dotyczących m.in. spraw pracowniczych – powiedział portalowi netTG.pl rzecznik prasowy PGG Tomasz Głogowski.

źródło: nettg.pl, autor: MD, fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056