grzesikjarosławTransformacja energetyczna, wygaszanie kopalń wiąże się z wielkim wyzwaniem, jakim jest zagospodarowanie pogórniczych terenów w województwie śląskim. Tylko w Spółce Restrukturyzacji Kopalń znajduje się trzy tysiące hektarów gruntów i kilka tysięcy różnego rodzaju budowli. Jak zagospodarować ten majątek? Jak się okazuje można zbudować magazyny do krótkotrwałego przechowywania energii. Ten trend jest już widoczny w Europie Zachodniej.

W miniony czwartek podczas forum Ministerstwa Aktywów Państwowych zaprezentowano ideę Śląskiego Systemu Magazynowania Energii. W trakcie spotkania podpisano porozumienie oraz powołano Komitet Sterujący na potrzeby opracowania szczegółowej koncepcji Systemu, sposobu jego przygotowania i wdrożenia oraz analiz ekonomiczno-finansowych.

Jak się okazuje tą ideę popiera strona społeczna. W liście jaki wystosował do uczestników Forum Jarosław Grzesik, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, zapewnia, że postanowił aktywnie wesprzeć ideę budowy Śląskiego Systemu Magazynowania Energii, jak również samo porozumienie o współpracy.

-Jako Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” z radością przyłączyliśmy się do inicjatywy Instytutu KOMAG oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń, aby rozpocząć dyskusję w ramach panelu „Śląski System Magazynowania Energii szansą na skuteczną rewitalizację terenów pogórniczych” - napisał m.in. Jarosław Grzesik.

- Fizyczna likwidacja obiektów poprzemysłowych jest czasem działaniem na wyrost, po którym niejednokrotnie nic nie pozostaje. Niezwykłą wartością jest natomiast przekształcenie rzeczy przeznaczonych do zniszczenia poprzez nadanie im nowych funkcji i nowego zastosowania – uważa przewodniczący Grzesik.

W najnowszym wydaniu tygodnika Górnicza zamieścimy rozmowę z dr. hab. inż. Dariuszem Prostańskim, dyrektorem Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, który wyjaśnia ideę Śląskiego Systemu Magazynowania Energii.

źródło: nettg.pl, autor: JAN, fot. Maciej Dorosiński