Sebastian Bartos, Robert Ostrowski i Edward Paździorko będą wiceprezesami Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zdecydowała rada nadzorcza spółki, która w piątek przesłuchała kandydatów do nowego zarządu. Nie wybrano nowego prezesa JSW - jego obowiązki nadal pełni delegowany przez radę Stanisław Prusek.

Ogłoszone 12 lipca postępowanie kwalifikacyjne dotyczyło stanowiska prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz jego czterech zastępców: ds. ekonomicznych, ds. handlu, ds. rozwoju oraz ds. technicznych i operacyjnych. O każde z tych stanowisk ubiegało się co najmniej pięciu kandydatów. Łącznie wpłynęło 29 zgłoszeń, z których jedno nie spełniło kryteriów formalnych.

 

W piątek w siedzibie JSW Rada przesłuchiwała kandydatów do zarządu. Jak podano w opublikowanym w nocy z piątku na sobotę komunikacie, zdecydowano o powołaniu trzech wiceprezesów spółki: Sebastiana Bartosa, który w zarządzie JSW będzie odpowiadał za handel, Roberta Ostrowskiego, który zajmie się sprawami ekonomicznymi, oraz Edwarda Paździorko, który obejmie stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

Sebastian Bartos rozpoczął już pełnienie nowej funkcji, Robert Ostrowski obejmie stanowisko 3 sierpnia, a Edward Paździorko 1 września. Ostrowski w przeszłości przez kilka lat był już wiceprezesem JSW ds. ekonomiki i finansów, zaś Paździorko był dotąd wiceprezesem innej górniczej spółki - Tauron Wydobycie. Sebastian Bartos jest zawodowo związany z JSW - dotąd był w spółce dyrektorem biura handlu koksem i węglopochodnymi.

Rada nie wyłoniła na razie nowego prezesa JSW - jego obowiązki nadal będzie pełnić (do czasu powołania nowego prezesa, ale nie dalej niż do 15 sierpnia) oddelegowany członek Rady, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, prof. Stanisław Prusek. W piątek Rada ponowiła jego delegowanie do zarządu, powierzając mu także pełnienie funkcji wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych, zanim obejmie ją Edward Paździorko.

Inny delegowany 9 lipca do zarządu członek Rady, dyrektor Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego w Departamencie Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych Michał Rospędek, nie będzie już pełnił funkcji w zarządzie JSW.

Obowiązki wiceprezesa JSW ds. rozwoju, decyzją Rady, będzie na razie (do czasu powołania następcy) pełnił wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

 

Nowy wiceprezes JSW ds. ekonomicznych Robert Ostrowski ostatnio był m.in. wiceprezesem i pełniącym obowiązki prezesa spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, w sektorze energetycznym, węglowym i stalowym. Kierował m.in. spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, był wiceprezesem JSW, zajmował się finansami w Polskich Kolejach Linowych, kierował spółką Minerals Mining Group. Zawodową karierę zaczynał w dawnej Hucie Katowice.

Edward Paździorko, który 1 września obejmie stanowisko wiceprezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych, obecnie jest wiceprezesem spółki Tauron Wydobycie ds. technicznych. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1992 r. jako stażysta pod ziemią w mysłowickiej kopalni Wesoła, był m.in. ratownikiem górniczym. Później był m.in. dyrektorem technicznym katowickiej kopalni Murcki-Staszic, był też dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w Polskiej Grupie Górniczej.

Sebastian Bartos, który został wiceprezesem ds. handlu, jest związany zawodowo z Jastrzębską Spółką Węglową - dotąd był w niej dyrektorem biura handlu koksem i węglopochodnymi, a wcześniej był m.in. dyrektorem ds. marketingu i handlu koksem w spółce Polski Koks z Grupy JSW, zamienionej później w firmę JSW Innowacje.

źródło: nettg.pl