O planach połączenia trzech spółek węglowych, które mają być objęte pomocą publiczną – Polskiej Grupy Górniczej, Węglokoksu Kraj oraz Tauronu Wydobycie, mówiło się jeszcze przed podpisaniem umowy społecznej dla górnictwa. Wygląda na to, że proces konsolidacji spółek, które zajmują się wydobyciem węgla energetycznego, właśnie się rozpoczyna.

O szczegółach połączenia trzech spółek w jeden podmiot rozmawiali pod koniec czerwca przedstawiciele strony związkowej z m.in. wiceministrem aktywów państwowych Arturem Soboniem oraz szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofem Kubowem. Spotkania odbyły się kolejno we wszystkich trzech spółkach. Na to, czego dotyczyły rozmowy, więcej światła rzucił wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce Sebastian Czogała w rozmowie opublikowanej na witrynie centrali związkowej zzg.org.pl. 

Jeden podmiot

Czogała, który uczestniczył w spotkaniu w Polskiej Grupie Górniczej, zaznaczył, że zgodnie z przedstawionymi informacjami projekt konsolidacji zakłada przejęcie 100 proc. akcji wszystkich trzech wspomnianych spółek przez Skarb Państwa, a w efekcie ma powstać jeden podmiot, który będzie odbiorcą i beneficjentem pomocy publicznej przewidzianej w umowie społecznej.

– W ramach tych trzech firm akcjonariat jest zróżnicowany, jest to kilka różnych podmiotów, dlatego planowane jest, aby Skarb Państwa stał się w 100 proc. właścicielem tych spółek. Innymi słowy Skarb Państwa wykupiłby od obecnych akcjonariuszy akcje, tak aby stać się jedynym akcjonariuszem. Te transakcje i wykupy zostaną przeprowadzone zgodnie z wszystkimi procedurami korporacyjnymi uzgodnionymi w ramach obowiązujących zasad. Transakcja ta ma być dokonana w oparciu o wyceny, które będą sporządzone przez niezależnego audytora, który będzie wskazywał wartość rynkową tych transakcji i w oparciu o tę wartość rynkową zostanie wyznaczona cena za zakupywane akcje. Będą też konieczne zgody po stronie rządu, jak i po stronie obecnych akcjonariuszy oraz uzgodnienia ze stroną społeczną w poszczególnych spółkach. Głównym zamierzeniem tej transakcji jest doprowadzenie do większej przejrzystości ze strony właścicielskiej, ponieważ do spółek tych będą płynęły potężne miliardy złotych do 2049 r. Dlatego Skarb Państwa chce mieć pełną kontrolę, jak te pieniądze będą wydatkowane. Dotyczyć to będzie oczywiście wszystkich trzech spółek Skarbu Państwa, które będą korzystać z systemu wsparcia i będą korzystały z dotacji budżetu państwa – podsumował szczegóły projektu przekazane przez stronę rządową Czogała.

Jak dodał wiceprzewodniczący ZZG w Polsce zgodnie z informacją przekazaną przez ministra Sobonia, to Komisja Europejska zasygnalizowała potrzebę konsolidacji trzech spółek, które mają być subsydiowane. Nie podjęto natomiast jeszcze decyzji, czy połączenie będzie przeprowadzone na bazie PGG, czy w tym celu zostanie powołany całkiem nowy podmiot. Wśród korzyści płynących z połączenia węglowych spółek przedstawiciele strony rządowej wymienili także możliwość przesuwania pracowników pomiędzy spółkami oraz uproszczenie rozliczeń, które będą prowadzone przez jeden zarząd i radę nadzorczą. 

System wynagrodzeń
Jedną z kwestii poruszonych podczas spotkania były również odrębne systemy wynagradzania w poszczególnych spółkach i ewentualne ich ujednolicenie.

– My w PGG mamy gotowy już projekt UZP, trzeba by dosypać trochę pieniędzy do tego, żeby go wdrożyć. Będzie również problem, jeśli połączyłyby się te trzy spółki węglowe w jeden podmiot. Wiadomo, że w Tauronie Wydobycie zarabia się najlepiej. Ze strony ministra padła taka odpowiedź, że przez rok po połączeniu funkcjonowałyby nadal odrębne układy zbiorowe pracy oraz byłaby odrębność w rozliczeniach spółek, odrębność księgowa. Jest to trudny proces i na pewno będzie potrzebował czasu – przekazał Czogała.

źródło: nettg.pl, autor: Jacek Madeja

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056