kolorz dominik maseczka mdZwiązki zawodowe, które 28 maja tego roku zawarły z rządem umowę społeczną dotyczącą m.in. tempa i zasad transformacji górnictwa, przygotowały projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. Ponad 70-stronnicowy dokument trafił do Kancelarii Premiera.

Przygotowanie projektu ustawy przez związkowców jest realizacją zapisów umowy społecznej. Uzgodniono w niej, że do połowy sierpnia strona rządowa dokona analiz ekonomicznych i prawnych związkowej propozycji, zaś na ich podstawie do 30 września br. rząd przedstawi ostateczną wersję projektu ustawy.

- Fundusz Transformacji Śląska to jeden z najważniejszych elementów umowy społecznej. Jeśli chcemy mówić o naprawdę sprawiedliwej transformacji, to ta instytucja musi powstać i wypełnić swoją rolę - tą rolą jest tworzenie nowych, wartościowych miejsc pracy, które wypełnią lukę na rynku pracy powstałą po likwidacji kopalń - powiedział we wtorek, 29 czerwca, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, a zarazem jeden z głównych architektów umowy społecznej dla górnictwa, Dominik Kolorz.

Celem Funduszu - jak wynika z projektu ustawy - będzie podejmowanie działań inwestycyjnych organizacyjnych i finansowych związanych z transformacją Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz odbudowa potencjału gospodarczego regionu.

FTŚ ma działać w formule zbliżonej do Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego kapitał początkowy ma wynieść nie mniej niż 500 mln zł. Fundusz ma też zostać wyposażony w dodatkowe mechanizmy gwarancyjne wartości 1 mld zł.

Zgodnie z projektem, akcjonariuszami Funduszu mają zostać m.in. Polski Fundusz Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Skarb Państwa.

Do FTŚ mają trafiać również środki z opłaty eksploatacyjnej, którą spółki górnicze obecnie odprowadzają do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz będzie także gospodarował terenami pogórniczymi należącymi do Skarbu Państwa i przekształcał je w tereny inwestycyjne.

Fundusz Transformacji Śląska ma precyzyjnie wskazanych akcjonariuszy i źródła finansowania. W ten sposób unikniemy błędu, który popełniliśmy przy okazji Programu dla Śląska - tam tych źródeł finansowania nie było i w zasadzie wszystkie zapisane tam inwestycje przemysłowe do dziś istnieją tylko na papierze - ocenił lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Projekt ustawy o powołaniu Funduszu Transformacji Śląska został przygotowany przez związki zawodowe zgodnie z zapisami Umowy Społecznej dotyczącej Transformacji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Wybranych Procesów Transformacji Województwa Śląskiego z 28 maja br. Do Kancelarii Premiera dokument trafił dokładnie miesiąc po zawarciu umowy społecznej.

Dotrzymaliśmy swoich zobowiązań wynikających z umowy społecznej. Teraz piłeczka jest po stronie rządu, który zobowiązał się, że tę ustawę przeprowadzi przez parlament - podsumował Dominik Kolorz.

źródło: nettg.pl, fot.: Maciej Dorosiński

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056