W ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. kopalnie Polskiej Grupy Górniczej wyprodukowały 9,9 mln ton węgla. Jak argumentował podczas czwartkowego, 24 czerwca, spotkania z dziennikarzami prezes PGG Tomasz Rogala, wyniki finansowe w tym okresie okazały się lepsze niż pierwotnie założono w planie techniczno-ekonomiczny (PTE) oraz lepsze w porównaniu do wyników uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z danych, które zaprezentował szef PGG, wynika, że największa górnicza spółka w pierwszych pięciu miesiącach wyprodukowała 9,9 mln t węgla, przychody ze sprzedaży węgla wyniosły w tym okresie 3,1 mld zł, a wskaźnik EBITDA wyniósł 500 mln zł.

Jak argumentował Rogala, to wyniki lepsze od zakładanych i lepsze od wskaźników wypracowanych w analogicznym okresie minionego roku. Od stycznia do końca maja tego roku kopalnie PGG sprzedały o 0,8 mln t węgla (+9,2 proc.) więcej niż przed rokiem, a wzrost przychodów ze sprzedaży był większy o 227 mln zł (+7,9 proc.).

Oprócz zwiększenia przychodów, PGG stara się również ograniczać wydatki. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi koszty osobowe oraz materiałów, energii i usług (tzw. materialne zabezpieczenie produkcji) zmalały w odniesieniu do planu o 117 mln (-3,7 proc.) oraz rok do roku o 39 mln zł (-1,3 proc.), w tym spółka zredukowała koszty materiałów i usług w odniesieniu do planu o 144 mln (-16,1 proc.) oraz r/r o 38 mln (-4,9 proc.).

Jak wskazał szef PGG, te działania przełożyły się na poprawę wyniku finansowego - wynik operacyjny EBITDA znormalizowana w odniesieniu do założeń planowych był wyższy o 344 mln (+228,7 proc.), natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyższy o 67 mln (+15,6 proc.). Wynik finansowy netto w odniesieniu do planu był wyższy o 315 mln (+55,3 proc.) a r/r wyższy o 99 mln (+28,1 proc.)

- Na poprawę wyników PGG we wszystkich segmentach wpływają dwie grupy działań. Po pierwsze wzrost sprzedaży i rosnąće ceny, jeśli chodzi o paliwa kopalne. Widzimy dzisiaj, że ceny węgla wynoszą dzisiaj ponad 100 dolarów za tonę. Drugi element to konsekwentne prowadzenie wszystkich programów oszczędnościowych, które dały niespełna 200 mln zł – powiedział Rogala.

Przedstawił również zestawienie, z którego wynika, że w okresie od stycznia do kwietnia br. jednostkowy koszt produkcji węgla w PGG wyniósł 327,54 zł/tonę i był niższy od kosztów pozostałych podmiotów Sektora węgla kamiennego o 23,68

- Koszt wydobycia węgla jest, w naszej ocenie, najniższy w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. To jest nasz sukces i cieszymy się, że takie parametry udało nam się uzyskać – podkreślił prezes PGG.

Jak dodał, ożywienie sprzedaży przełożyło się na zmniejszenie zapasów węgla na zwałach.

- Zapasy węgla zmniejszają się, choć nie w aż tak duży sposób, jak byśmy chcieli. Myślę, że do końca roku w znacznej mierze uda nam się opróżnić w większości ten stok magazynowy. To oczywiście będzie zależało od naszych największych odbiorców – powiedział Rogala.

Jak zastrzegł PGG zamknie ten rok ujemnym wynikiem finansowym.

- Chcemy go maksymalnie poprawiać poprzez obniżanie kosztów i zwiększanie przychodów. Mieliśmy wskaźnik EBITDA zaplanowany na poziomie niewiele ponad zero, a wyszło tego 500 mln zł – dodał.

Szef PGG odniósł się również do kwestii płynności finansowej. Co kilka miesięcy pojawiają się spekulacje, czy PGG będzie miała pieniądze na wynagrodzenia i bieżące zobowiązania, i czy środków wystarczy do końca rok, bo od 2022 r. - zgodnie z założeniami umowy społecznej dla górnictwa – ma zacząć funkcjonować program subwencjonowania kopalń.

- Jeżeli chodzi o płynność bieżącą, to obowiązkiem zarządu jest ją zapewnić i wykonywane są wszystkie czynności i działania, które do tego zmierzają. Spółka funkcjonuje i reguluje swoje zobowiązania i jestem przekonany, że będzie tak dalej – powiedział Rogala.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056