wegiel Obrady międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, które odbyły się 1 września, nie przyniosły odpowiedzi na nurtujące środowisko górnicze pytania.

Przede wszystkim przedstawiciele branży nie dowiedzieli się tego, czy ostatecznie będzie realizowana koncepcja łączenia Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu, którą zaproponowały górnicze związki w trakcie ostatniego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem.

Jak już informował portal wnp.pl - w trakcie obrad 1 września wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz wskazał, że za wcześnie na rozmowy o ewentualnej konsolidacji KW, KHW i Węglokoksu, bowiem prowadzone są jeszcze w tym zakresie stosowne analizy.
Ustalono, że kolejne obrady międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego odbędą się 22 września.

- Liczymy na to, że 22 września pojawią się konkrety ze strony rządowej - mówi dla portalu wnp.pl Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Wacław Czerkawski wskazuje, że w trakcie obrad, które odbyły się 1 września, rozmawiano między innymi o plusach i minusach euroobligacji w kontekście planów Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego.

- Jeżeli chodzi o Katowicki Holding Węglowy, to prezes Roman Łój omówił sytuację spółki - mówi Wacław Czerkawski. - Generalnie rzecz biorąc przekazane przez niego informacje byłyby optymistyczne, gdyby nie stwierdzenie, że holdingowi brakuje gotówki. Stąd myślenie o euroobligacjach, co nie jest niczym nowym, bo także Kompania Węglowa myśli o programie euroobligacji. Stąd też resort finansów przedstawił szanse i zagrożenia związane z emisją euroobligacji. Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego zaznaczył również, że do 30 września ma nastąpić koniec eksploatacji w kopalni Kazimierz-Juliusz. Co ważne, wszyscy pracownicy kopalni Kazimierz-Juliusz mają zagwarantowaną pracę w innych kopalniach holdingu - podsumowuje Wacław Czerkawski.

Górnictwo wymaga szybkich i konkretnych działań naprawczych. Dekoniunktura na rynku węgla i niskie ceny surowca wpędziły polskich producentów w ogromne kłopoty.

W pierwszym półroczu 2014 roku strata netto górnictwa węgla kamiennego wyniosła 772,3 mln zł. Od stycznia do czerwca br. branża na samej sprzedaży węgla straciła 1,05 mld zł, wobec uzyskanego w analogicznym okresie 2013 roku zysku na poziomie 64 mln zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku kopalnie wydobyły nieco powyżej 34 mln ton węgla kamiennego, czyli o 2,8 mln ton mniej niż w pierwszym półroczu 2013 roku.

Pod koniec czerwca br. na zwałach kopalń zalegało 8,3 mln ton niesprzedanego węgla.

Od stycznia do czerwca spółki sprzedały łącznie 31,8 mln ton węgla, o 4,3 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku. W pierwszym półroczu Polska wyeksportowała ponad 4 mln ton węgla. W tym najwięcej do Niemiec i do Czech.

Łączne koszty produkcji węgla kamiennego w pierwszym półroczu br. wyniosły 10,6 mld zł i były niższe niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku o 7,1 procent przy równoczesnym spadku produkcji węgla o 7,6 proc.

Średni jednostkowy koszt produkcji węgla w pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł 311 zł za tonę. Oznacza to półprocentowy wzrost z porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Resort gospodarki wskazuje, że wpływ na to miał wzrost cen usług obcych, a zatem przykładowo transportu i remontów.

Łączny koszt inwestycji w kopalniach węgla wyniósł w pierwszym półroczu niemal 1,28 mld zł, nieznacznie mniej niż w pierwszym półroczu 2013 roku.

W pierwszym półroczu br. zatrudnienie w sektorze zmniejszyło się o blisko 3 tys. osób - do 104 tys. pracowników, z czego prawie 80 tys. stanowią zatrudnieni pracujący pod ziemią.

W spółkach węglowych wskazują, że muszą m.in. nastąpić zmiany w modelu organizacyjnym rodzimego górnictwa, bo jeżeli nadal będzie model pracy przez pięć dni w tygodniu po 2,5 godz. efektywnej pracy na dniówkę, to będzie coraz gorzej.

Prezesi spółek węglowych zaznaczają także, iż należy znieść bariery, w tym również bariery natury prawnej.

Wskazują, że chociaż w otoczeniu górnictwa wszystko się zmienia, to nadal w spółkach węglowych obowiązują wewnętrzne układy pracy sprzed wielu lat, które nijak nie przystają do obecnych realiów.

Przez to - podkreślają - nie ma możliwości elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku. A niestety w najbliższym czasie nie należy się spodziewać jakichś istotnych wzrostów cen węgla.

źródło: wnp.pl, autor: Jerzy Dudała

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056