abwFunkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach prowadzonego przez prokuraturę w Katowicach śledztwa, przeszukali we wtorek (26 sierpnia) siedzibę Kompanii Węglowej oraz biura jednej z należących do niej kopalń - poinformował portal górniczy nettg.pl rzecznik prasowy ABW ppłk Maciej Karczyński.

W 2014 r. ABW uzyskała informację o możliwych nieprawidłowościach w sektorze górniczym, którą następnie sprawdzono i poszerzono. Zgromadzony materiał przekazano do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, która zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez zarząd Kompani Węglowej. Śledztwo powierzono katowickiej delegaturze ABW. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zarząd spółki naraził firmę na wielomilionową szkodę majątkową. Nieprawidłowości miały mieć miejsce przy okazji umowy na sprzedaż gazu niskometanowego przez oddział KWK Brzeszcze oraz budowę tam stacji odmetowowania. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się przeszukania są pokłosiem kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

Wczesnym rankiem na polecenie prokuratury funkcjonariusze tamtejszej delegatury ABW weszli do pomieszczeń Kompanii Węglowej. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację mogącą mieć związek z prowadzonym śledztwem.

Komunikat w sprawie przeszukania prowadzonego przez ABW opublikowała Kompania Węglowa. Jego treść prezentujemy poniżej.

"W dniu dzisiejszym (26 sierpnia 2014), od wczesnych godzin rannych, funkcjonariusze ABW rozpoczęli czynności procesowe, w siedzibie spółki oraz jej oddziale KWK Brzeszcze, związane z postępowaniem prowadzonym przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Jak wynika z postanowienia Prokuratury w tej sprawie, podejrzenie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków dotyczy Zarządów Kompanii Węglowej S.A. poprzednich kadencji.

Przedstawiciele Agencji zażądali wydania dokumentacji związanej z zawarciem umów sprzedaży gazu niskometanowego oraz budowy stacji odmetanowania w KWK Brzeszcze.

Zarząd spółki zadeklarował wszelką pomoc i pełną współprace przy udostępnieniu i wydaniu żądanej dokumentacji oraz udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień umożliwiających funkcjonariuszom ABW wykonywania ich obowiązków służbowych."

źródło: nettg.pl, autor: MD

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056