ruch zofiówkaPodpisaniem protokołu rozbieżności zakończyły się poniedziałkowe, 10 czerwca, rozmowy pomiędzy zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi. W rozmowach wziął udział mediator. Strona społeczna odrzuciła propozycję zarządu, który pomimo „wysoce niesprzyjających warunków rynkowych” zaproponował wzrost o 6,5 proc.

Przypomnijmy, że spór zbiorowy w spółce trwa od stycznia br., a jego przedmiotem jest zwiększenie funduszu wynagrodzenia na 2024 r. Jak zapisano w protokole rozbieżności, strona społeczna skorzysta z art.15 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dodano, że pracodawca zostanie poinformowany na piśmie o formie i terminie podjętej akcji protestacyjnej.

W protokole – którego pełna treść jest dostępna w załączniku pod tekstem - zapisano stanowiska stron. Wynika z niego, że zarząd JSW - pomimo wysoce niesprzyjających warunków rynkowych - „wychodząc naprzeciw oczekiwaniom załogi, przyjmuje prognozę realizacji osobowego funduszu w roku 2024 w wysokości 4 mld 236 mln zł, co stanowi wzrost o 6,5 proc. w stosunku do bazy w roku 2023". Dodano, że „o ile sytuacja ekonomiczna i rynkowa spółki pozwoli, po analizie dokonanej w V kwartale 2024 r. zarząd JSW SA podejmie decyzję w sprawie ewentualnej wypłaty nagrody, bądź premii".

Jak wynika z protokołu, strona społeczna z ogromnym oburzeniem przyjęła postawę oraz propozycję zarządu dotyczącą wzrostu wynagrodzeń.

Związkowcy przypomnieli, że podczas ostatniego spotkania zarząd JSW zgodził się, że bazą wyjściową do osobowego funduszu płac na rok 2024 będzie fundusz wynagrodzeń ustalony w porozumieniu z lutego 2023 i przyjęty w aktualizacji PTE jesienią 2023 r.

„Zarząd JSW poprosił o czas w kwestii przeliczenia wzrostu tegoż funduszu o 3,4 proc. W dniu dzisiejszym członkowie zarządu JSWS A w żadnej mierze nie odnieśli się do przeliczanych kwot" - podano w protokole.

„Kwota 4 mld 234 mln zł wynika wprost z Porozumienia z dnia 08.02.2023 r. i została jednoznacznie zaakceptowana przez strony sporu zbiorowego na poprzednim posiedzeniu mediacyjnym. Przyjęcie do realizacji funduszu płac kwoty 4 mld 236 mln zł nie jest żadna podwyżką"- wskazali związkowcy.

Związkowcy oczekują także natychmiastowego zwołania Pomocniczego Komitetu Sterującego w celu szczegółowego omówienia sytuacji JSW.

Przypomnijmy, że związkowcy w lutym - jeszcze z poprzednim zarządem JSW - prowadzili rokowania. Nie przyniosły one jednak rezultatu. Stronie związkowej, czyli reprezentatywnym związkom zawodowym, w skład których wchodzą NSZZ Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników oraz Związek Zawodowy Kadra, została przekazana informacja w zakresie potencjalnych kosztów wzrostu osobowego funduszu płac na 2024 r.

JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej i znaczącym producentem koksu, który jest niezbędnym składnikiem w procesie produkcji stali. W tym roku węgiel koksowy po raz czwarty uzyskał status surowca krytycznego dla europejskiej gospodarki. Do JSW należą m.in. cztery kopalnie: trzyruchowa kopalnia Borynia-Zofiówka-Bzie, kopalnia Budryk, dwuruchowa kopalnia Knurów-Szczygłowice oraz kopalnia Pniówek. Zatrudnienie w spółce wynosi ponad 21 tys. pracowników.

źródło: nettg.pl, autor: MD, fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056