komisjatrojstronnaW Katowicach, w piątek 24 maja, rozpoczęło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Obrady odbywają się Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uczestniczy w nich minister przemysłu Marzena Czarnecka.

- Przed nami dyskusja na najważniejsze tematy. A są to: umowa społeczna, rozporządzenie metanowe, które wchodzi w życie, a nie dotyczy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, więc trzeba coś z tym zacząć działać, no i przede wszystkim rozporządzenie dotyczące jakości paliw stałych – powiedział portalowi nettg.pl – Gospodarka i Ludzie Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność i Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej, tuż przed rozpoczęciem obrad. - Chcielibyśmy poruszyć także sprawę pisma Ministerstwa Klimatu w temacie planu energii i klimatu dla Polski, ale konsultacje dopiero będą przeprowadzane w połowie czerwca - dodał.

- Ciekawa dyskusja będzie dotyczyć umowy społecznej, gdyż dzisiaj wszyscy mówią, że jesteśmy finansowani nieprawnie. Czekamy więc na informacje od pani minister, czy rzeczywiście jest szansa na notyfikację ustawy. Pewnie już nie w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, ale chcemy wiedzieć, czy są zapewnienia na papierze, że subsydiowanie za chwilę nie będzie uznane za niedozwoloną pomoc publiczną – kontynuował przewodniczący Hutek. - Jeśli chodzi o rozporządzenie metanowe to mamy tu sprawę spółki JSW. Na dzisiaj jest ona w wykazie spółek ze względu na paliwo krytyczne do produkcji stali. Pojawia się pytanie - co się stanie, jeśli za chwilę to paliwo nie będzie uznane za krytyczne, więc oni nie spełniają kryteriów, które są dzisiaj w rozporządzeniu. Trzeba się zastanowić, czy już dzisiaj nie rozmawiać z Unią, żeby dla nich określić jakieś inne parametry. Dyskusja będzie dotyczyć także rozporządzenia dotyczącego jakości paliw stałych, które po 1 stycznia 2029 eliminuje wszystko. Ludzie, którzy mają dziś piece na ekogroszki, kupili je z programu Czyste Powietrze mogą mieć problem.

Dyskusja w Katowicach będzie dotyczyć m.in. aktualnej sytuacji górnictwa węgla kamiennego, stanu negocjacji z Komisją Europejską dotyczących pomocy publicznej dla górnictwa węgla kamiennego objętej umową społeczną. Tematem dyskusji będzie też kwestia rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników to najstarszy zespół, który został powołany w wyniku ustaleń strony rządowej ze związkową w grudniu 1992 roku i reaktywowany porozumieniem postrajkowym w maju 1993 roku. Działa na podstawie regulaminu przyjętego w 2018 roku.

źródło: nettg.pl, autor: MD, fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056