Bytomska kopalnia Bobrek fedruje w modelu dwuścianowym. Załoga może pochwalić się sporym doświadczeniem w eksploatacji grubych pokładów węgla kamiennego z podziałem na warstwy. Roboty eksploatacyjne i przygotowawcze realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ściana 3a w pokładzie 504 wybierana jest od 11 marca. To bardzo dobry pokład. Węgiel gazowo-płomienny typu 32.1, o niskiej zawartości siarki, przeznaczony jest dla wszystkich rodzajów palenisk. Służy do produkcji dwóch sztandarowych paliw ekologicznych - Bobrek Groszek Plus oraz Skarbek Groszek Premium.

Całkowity wybieg ściany 3a wynosi 918 m. Ma ona długość 313 m, zaś miąższość pokładu w tym rejonie wynosi do 2,5 m. Eksploatację prowadzi oddział G1

Drugą ścianą obecnie eksploatowaną w bytomskiej kopalni jest 11 w pokładzie 503. Ma zdecydowanie krótszy wybieg od tej pierwszej, bo sięgający 450 m. Miąższość pokładu natomiast kształtuje się na poziomie do 2,9 m. Tu z kolei roboty eksploatacyjne wykonuje oddział G2.

Poza tym górnicy z Bobrka realizują właśnie zadanie wydłużenia wybiegu ściany 5 w pokładzie 504 o około 500 m.  Ten front robót będzie gotowy do uruchomienia już w II kwartale 2024 r. Mimo skrócenia ściany eksploatacja opłaca się ze względu na zalegający w tym rejonie surowiec o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Prace przygotowawcze związane z uruchomieniem tej ściany prowadziła doświadczona załoga oddziału GRP3.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056