halemba metanPrzy ruchu Halemba KWK Ruda od 18 kwietnia br. działają 2 nowe agregaty kogeneracyjne zasilane metanem pochodzącym ze stacji odmetanowania kopalni. Inwestycję uruchomił Zakład Elektrociepłownie funkcjonujący w strukturach Polskiej Grupy Górniczej. Agregaty wytwarzają energię elektryczną na potrzeby kopalni oraz ciepło dostarczane do lokalnej ciepłowni ogrzewającej kopalnię i pobliskie domy mieszkalne. Instalacja znacząco zmniejsza emisję metanu do atmosfery, ogranicza zużycie kupowanej energii elektrycznej i ogranicza koszty zabezpieczenia produkcji - poinformowali w komunikacie przedstawiciele PGG.

- Kopalnia pozyskuje tanią energię elektryczną. Koszty wytworzenia tej energii elektrycznej związane są jedynie z koniecznością serwisowania instalacji i urządzeń. Ujmowany w wyrobiskach metan jest tanim paliwem, a dodatkowo ograniczona została jego emisja do atmosfery. Takie instalacje to najszybciej zwracające się inwestycje w PGG – wyjaśnia sztygar oddziałowy Krzysztof Potrawa z Zakładu Elektrociepłownie PGG.

Metan pozyskany w procesie odmetanowania kopalni trafia do silników spalinowych, które spalają mieszankę gazowo-powietrzną i produkują energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem. Każdy z silników to 2 MW mocy elektrycznej i 2 MW mocy cieplnej. Serwis w okresie gwarancyjnym zapewniony jest przez dostawcę. Instalacja wyposażona jest w szereg zabezpieczeń oraz system zdalnego nadzoru, które gwarantują bezpieczną jej pracę i optymalne zagospodarowanie ujmowanego w wyrobiskach kopalni metanu.

- Przy niepewnościach związanych z dostępnością i cenami paliw w ciepłownictwie, a z drugiej strony także wysokimi kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz przyszłymi kosztami związanymi z emisją metanu takie inwestycje są dla nas projektami o najwyższym priorytecie. Zakład Elektrociepłownie wśród innych działalności od lat rozwija kompetencje w obszarze budowy i eksploatacji układów kogeneracyjnych – podkreśla Przemysław Rykala, dyrektor Zakładu Elektrociepłownie PGG.

Kopalnia Halemba to kolejny zakład PGG, w którym wykorzystywany jest ujmowany gaz do produkcji taniej energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby. Zakład Elektrociepłownie już od 2013 roku realizuje tego typu inwestycje. Agregaty kogeneracyjne działają już przy ruchach Jankowice, Rydułtowy i Marcel (rejon EC Marklowice) należących do KWK ROW oraz w kopalni Sośnica, dzięki czemu w sumie zagospodarowanych zostało ponad 110 mln m3 metanu na cele produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Obecnie ZE zajmuje się eksploatacją tych jednostek oraz przygotowuje się do budowy kolejnych zespołów agregatów kogeneracyjnych w kopalniach spółki.

źródło: nettg.pl, autor: JM. fot.: PGG/Daria Klimza

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056