Indeks PSCMI1 w lutym 2024 r. pogorszył swój wynik o 4,1 proc w porównaniu z poprzednim miesiącem. Natomiast wartość indeksu PSCMI2 poprawił swój wynik o 0,01 proc. - poinformował katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Indeks PSCMI1 w lutym 2024 roku pogorszył swój wynik o 4,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 485,45 zł/t (w ujęciu jakościowym 22,63 zł/GJ). W porównaniu z lutym 2023 roku wynik ten jest gorszy o 29,7 proc..

Natomiast indeks PSCMI2 w lutym 2024 roku nieznacznie poprawił swój wynik o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 607,19 zł/t (w ujęciu jakościowym 24,85 zł/GJ). W porównaniu z lutym 2023 roku wynik ten jest gorszy o 44,7 proc.

Luty 2024 roku przyniósł dalszą stabilność cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA pozostają niezmienione od września 2023 roku, jednak niższe o 52,4 proc. niż w lutym 2023 roku Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w lutym 2024 r. wyniosły: PSCMI1 – 141,81 dolarów/t, PSCMI2 – 155,76 dolarów/t.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu co miesiąc publikuje indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto w wagonie w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056