Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność zwróciła się do rządu podjęcie działań ratunkowych dla Kopalni Osiek. Postulują rozszerzenie programu pomocowego dla firm energochłonnych o energię ciepną wykorzystywaną w przemyśle chemicznym.

Rada Krajowa Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność opublikowała stanowisko w tej sprawie w poniedziałek, 26 lutego. Pod pismem podpisał się Jarosław Grzesik, przewodniczący KSGiE Solidarność.

„Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność wnosi o rozszerzenie programu pomocowego dla firm energochłonnych o energie ciepną wykorzystywaną w przemyśle chemicznym (PKD 08.91.Z)” – napisał przewodniczący Grzesik.

„Ze względu na znaczny wzrost kosztu za energię cieplną, jedyna w świecie kopalnia siarki rodzimej wydobywanej w ilości przemysłowej jest zagrożona upadłością. Do wytopu siarki w Kopalni Osiek wykorzystuje się energię cieplną będącą odpadem w procesie produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Połaniec. Znaczny wzrost cen w ubiegłych latach spowodował jednoczesny wzrost kosztu za ciepło do wytopu siarki. W ciągu ostatnich lat cena ta wzrosła o 70 proc., a propozycja złożona przez elektrownię do URE na rok 2024 zakłada wzrost o kolejne 46 proc. Ustawa z dnia 29 września 2022 roku o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 oraz środki przeznaczone na ten cel zawarty w art. 19 tej ustawy, w naszej ocenie powinny być skierowane do takich firm, jak Grupa Azoty Siarkopol” – czytamy dalej w piśmie.

„W związku z powyższym, Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność zwraca się do Rady Ministrów RP o podjęcie działań ratunkowych, poprzez kontynuacje pomocowego programu rządowego dla przemysłu energochłonnego w roku 2024 i umożliwienie ubiegania się o pomoc również przedsiębiorstwom ponoszącym olbrzymie koszty wynikające ze wzrostu cen energii cieplnej wskutek wzrostu cen energii elektrycznej” – kończy przewodniczący Grzesik.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056