W największej spółce węglowej, czyli Polskiej Grupie Górniczej, tegoroczna nagroda z okazji Dnia Górnika zostanie wypłacona wcześniej. Pieniądze trafią na konta pracowników spółki 30 listopada.

Barbórka jest zwykle wypłacana 4 grudnia, ale w tym roku ten termin został przesunięty na 30 listopada. Jak początkowo podaliśmy powodem wcześniejszej wypłaty tzw. barbórki miały być kwestie podatkowe. W toku wyjaśnień okazało się jednak, że powodem wcześniejszej wypłaty tzw. barbórki jest fakt, że 3 i 4 grudnia to dni wolne (sobota i niedziela), dlatego ustalono termin wypłaty tego świadczenia na ostatni dzień listopada.

Przedstawiciele PGG nie podają informacji, ile spółka wyda na wypłatę barbórki. Według nieoficjalnych informacji, chodzi o kwotę przekraczającą 300 mln zł. Spółka zatrudnia ok. 36 tys. pracowników.

Wypłata barbórkowa ma wysokość zbliżoną do miesięcznej pensji. Przedstawiciele branży górniczej podkreślają, że nagroda z okazji Dnia Górnika, popularnie zwana barbórką, nie jest dodatkową wypłatą, ale częścią górniczej pensji. Nagroda z okazji Dnia Górnika zwyczajowo wypłacana była górnikom już przed II wojną światową. 30 listopada 1949 r. Rada Ministrów wydała uchwałę o szczególnych uprawnieniach dla górników. Dało to początek Karcie Górnika, w której znajdują się zapisy o wszystkich składowych górniczego wynagrodzenia, m.in. o nagrodzie z okazji Dnia Górnika.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056