pozyczkapieniadzePrzedstawiciele związków zawodowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej w minionym tygodniu przysłali do zarządu spółki trzy pisma. Dotyczą one podwyżki wartość deputatu węglowego i posiłku profilaktycznego oraz o ujednolicenia płac w całej spółce.

Pisma skierowali przedstawiciele trzech reprezentatywnych związków zawodowych działających w JSW, czyli NSZZ Solidarność, Federacji ZZG oraz ZZ Kadra. 

W pierwszym z nich przedstawiciele strony społecznej wnoszą o podwyżkę deputatu węglowego. „W związku z dużym wzrostem cen węgla na rynku, obecnie ustalona wartość ekwiwalentu za deputat węglowy nie odzwierciedla faktycznej ceny nabycia węgla. W związku z powyższym działając w imieniu niżej podpisanych Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW S.A. wnosimy o ustalenie wartości ekwiwalentu za deputat węglowy w oparciu o wartości zbytu węgla w spółkach branży górniczej” – napisali związkowcy.

Przypomnijmy, że w tym roku ekwiwalent 8 t węgla wypłacany pracownikom JSW wynosi 6697,11 zł - oznacza to, że wartość jednej tony węgla wynosi 680,49 zł. Deputat jest wypłacany w dwóch formach – dwunastu ratach przy każdej wypłacie lub jednorazowo w kwietniu.

Kolejne pismo dotyczy posiłków profilaktycznych, czyli tzw. flapsów. Związkowcy chcą, aby ustalona została nowa wartości oraz zasady realizacji posiłków profilaktycznych w oparciu o zapisy stosowane w innych spółka branży górniczej, takich jak PGG, Tauron Wydobycie, czy Węglokoks.

Obecnie dzienny ekwiwalent posiłku profilaktycznego dla pracowników JSW to 30 zł. Taką stawkę otrzymują pracownicy uwzględnieni w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, czyli np. pracownicy dołowi. Natomiast w przypadku pracowników nie uwzględnionych w rozporządzeniu ta kwota jest pomniejszona o podatek.

Dla przykładu w Polskiej Grupie Górniczej jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia - w przypadku pracowników dołowych wynosi 1,2 proc., czyli ok. 36 zł, w przypadku pozostałej grupy pracowników, której flapsy przysługują na mocy rozporządzenia, ten przelicznik wynosi 1,08 proc, natomiast w przypadku pracowników administracyjnych jest to 0,6 proc. minimalnego wynagrodzenia (z tą różnica, że to świadczenie jest również opodatkowane).

W ostatnim piśmie związkowcy wnoszą o ujednolicenie umów o pracę i wynagrodzeń na tych samych stanowiskach pracy w całej spółce.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: materiały prasowe

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056