przodek bzie mdPodziemne połączenia pomiędzy ruchami to tzw. górnicza klasyka. Realizowane są coraz częściej ponieważ usprawniają produkcję, oszczędzając czas i pieniądze. Ich celem jest usprawnienie transportu ludzi, urobku, a także wentylacji.

Takie podziemne połączenia to w Jastrzębskiej Spółce Węglowej standard. Połączone są ze sobą ruchy Borynia, Zofiówka i Jastrzębie-Bzie. Podziemne wyrobisko połączy w najbliższej przyszłości m.in. ruch Knurów kopalni Knurów-Szczygłowice i kopalnię Budryk w Ornontowicach.

Będzie alternatywą do budowy nowego szybu wydechowego w zachodniej części obszaru górniczego KWK Budryk. Warto zatem wiedzieć, że szyb IV był planowany na etapie projektowania budowy kopalni Budryk, ale ze względów ekonomicznych nie został wykonany. Rozwój kopalni i zejście z eksploatacją poniżej poziomu 1050 m w kierunku zachodnim wymusiło poszukiwanie rozwiązań alternatywnych do szybu IV. Analizowano możliwość wykorzystania szybów wentylacyjnych sąsiednich kopalń: Knurów-Szczygłowice oraz Sośnica.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem okazał się pomysł połączenia wentylacyjnego KWK Budryk z szybem wentylacyjnym KWK Knurów-Szczygłowice o nazwie „Aniołki” zlokalizowanym ok. 2 km w linii prostej od granicy obszaru górniczego „Ornontowice I” KWK Budryk. Wyjeżdżając z Knurowa autostradą A1 w kierunku południowym mija się go po prawej stronie.

Prace w chwili obecnej prowadzone są w chodniku Cz wentylacyjnym w pokładzie 405/1. Co ważne, do końca sierpnia wykonano w ramach projektu zbicia z Aniołkami ponad 1200 m na następujących wyrobiskach: przekopie technologicznym 4, przekopie Cz do pokładu 405/2, pochylni Cz do pokładu 405/2, przekopie nr 1 do pokładu 405/1 oraz wcześniej wspomnianym chodniku Cz wentylacyjnym.

Górnicy realizujący zadanie to najlepsi fachowcy. Obrazują to doskonale ostatnie postępy prowadzonych robót. Do granicy z obszarem górniczym Knurowa zostało jeszcze 2390 m z tego 620 m to odcinki przekopowe.

Obecnie kopalnia Budryk wykonuje swoje zadania drążeniowe siedmioma własnymi brygadami, a także w zależności od potrzeb specjalistycznymi firmami zewnętrznymi, realizującymi roboty przodkowe przede wszystkim przekopowe.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ, fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056