- Jeśli mówimy o Zielonym Ładzie, to wszystkim przychodzi na myśl kwestia wykorzystania energii wiatru, słońca, czy też ziemi. Wiemy doskonale, że te źródła są bardzo niestabilne i często dochodzi do sytuacji, że nasze konwencjonalne bloki energetyczne są tym filarem, są tym podstawowym źródłem energii – stwierdził poseł Adam Gawęda, który uczestniczył w środę, 16 grudnia, w konferencji „Ślaski ład”.

Parlamentarzysta, który był wiceministrem energii, odniósł się także do czystych technologii węglowych.

- Ich udział w procesie wytwarzania energii to model, który funkcjonuje na całym świecie i który wszedł na poziom wykorzystania gospodarczego. Wizytowałem takie instalacje i one pokazują, że można kompleksowo z węgla kamiennego produkować wiele bardzo ciekawych produktów - głównie w obszarze chemii i energii, ale nie można tego traktować tak monotematycznie. Powinniśmy to traktować jako budowę kompleksowych zakładów, w których produkujemy dla chemii np. metanol oraz gaz syntezowy, który może być wykorzystywany w energetyce, jako element budowania bezpieczeństwa energetycznego – ocenił poseł, który odniósł się także do sytuacji sektora węgla kamiennego.

- Nie możemy traktować górnictwa jako zupełnie wyodrębnionej części. Górnictwo i transformacja energetyczna powinny być bardzo ściśle powiązane z modelem Programu dla Ślaska – przyznał i dodał, że premier Morawiecki stara się o to, by instytucje europejskie pozwoliły na to, by duży strumień środków płynął właśnie na Śląsk.

- Śląsk jest tym miejscem, gdzie transformacja będzie najbardziej odczuwalna. Dlatego Program dla Ślaska dotyka wszystkich aspektów, które dzisiaj są istotne z punktu widzenia transformacji – powiedział parlamentarzysta.

- Dokonaliśmy przeglądu wszystkich zasobów złóż we wszystkich kopalniach. To jest podstawa do tego, aby dla każdej kopalni stworzyć model funkcjonowania na przestrzeni najbliższych lat. Te kopalnie, które szczerpują złoże, będą oczywiście poddane procesom likwidacyjnym, ale w tym czasie przygotowujemy projekt, który pozwoli na wyznaczenie operatora rewitalizacji, żeby tereny pogórnicze nabrały nowego kształtu i nowego życia gospodarczego. Z punktu widzenia potencjału całościowego naszego regionu jest to bardzo istotne – ocenił Adam Gawęda.

Przyznał, że utrata wielu miejsc pracy w górnictwie i jego otoczeniu w krótkim czasie byłaby bardzo dotkliwa.

- Dlatego wykorzystanie instrumentów finansowych, funduszy europejskich w procesie transformacji to bardzo istotny element. Natomiast czyste technologie węglowe mogą pełnić rolę bufora, pomostu do nowych rowiązań technologicznych – ocenił poseł ze Śląska.

Adam Gawęda odniósł się także do polityki unijnej.

 - Zawsze w historii świata było tak, że to postęp technologiczny wyznaczał kierunki zmian, a dziś mamy sytuację, że to decyzje Komisji Europejskiej, decyzje administracyjne mają wymuszać pewne dziania technologiczne. Oczywiście jesteśmy za ochroną klimatu, jesteśmy za ochroną środowiska, ale nie może to być w sprzeczności z interesami gospodarczymi i z tym, co żywotnie dotyka Ślaska i co w sposób zasadniczy obejmuje górnictwo – ocenił.

źródło: nettg.pl, autor: MD

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056