ziętek BSzBogusław Ziętek, przewodniczący WZZ Sierpień 80, podkreślił przed wejściem na rozmowy o obecnej sytuacji w branży wydobywczej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, że „tu chodzi o przyszłość Śląska, na którym żyje 5 mln ludzi”.

- Nie wyobrażam sobie, że górnictwo zostanie zlikwidowane, a co za tym idzie wiele innych branży, bo to oznaczałoby dla Śląska zagładę. Spodziewamy się, że rząd przyjedzie z konkretnymi propozycjami, dotyczącymi wydłużenia przebudowy naszego regionu – mówił związkowiec.

Dodał, że program przebudowy musi funkcjonować co najmniej 40 lat, czyli do 2060 r., a nie, jak zapowiadały czynniki rządowe, do 2030 r.

- Musi się to odbyć w ramach wielkiej umowy społecznej zawartej między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Tylko w ten sposób możemy rozwiązać te bardzo poważne problemy. Tu żyje 5 mln ludzi i to dotyczy ich wszystkich, a nie tylko górników – podkreślił Ziętek.

Na pytanie o to, co powinno znaleźć się w porozumieniu, odpowiedział: - Musimy rozmawiać na wielu płaszczyznach. Tematy w horyzoncie długofalowym, to jest do roku 2060, to przebudowa całego Śląska, energetyki, górnictwa. Ale w horyzoncie krótkim trzeba rozmawiać o takich ważnych sprawach, jak np. przebudowa PGG, odbiór węgla przez energetykę, zapłata za ten węgiel. Musimy zrewidować poglądy, które panowały do tej pory, że energetyka nie będzie polskiego węgla odbierać, i że w przyszłym roku PGG ma produkować o 7 mln t węgla mniej – podsumował Bogusław Ziętek.

źródło: nettg.pl, autor: AMC, fot.: Bartłomiej Szopa