grzesik MDW sobotę, 19 września, Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność przekształciła się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy w związku "z zagrożeniem funkcjonowania branży energetycznej i górniczej oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa". Decyzję tę ogłoszono w stanowisku, którego pełną treść prezentujemy w załączniku.

Komitet wyjaśnił, że zaprezentowane 10 września stronie społecznej rządowe dokumenty - "Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" oraz projekt "Polityki Energetycznej Polski o 2040 r.", są w obecnym kształcie nie do zaakceptowania.

"Ich realizacja będzie równoznaczna z likwidacją większości przemysłu w naszym kraju oraz utratą milionów miejsc pacy w energetyce, górnictwie, przemyśle chemicznym, cementowym, hutniczym stalowym, we wszystkich sektorach przemysłu energochłonnego, a także we wszystkich zakładach stanowiących zaplecze dla tych branż" – wyjaśniono w stanowisku. 

Komitet przyznaje, że ma świadomość tego, że rodzima gospodarka stoi w obliczu trudnej transformacji, ale "proces ten musi przebiegać w parciu o dialog z partnerami społecznymi oraz zasadę, wedle której każde likwidowane miejsce w energetyce, górnictwie i przemyśle ciężkim będzie zastępowane równowartościowym miejscem pracy w nowopowstających branżach”. 

W stanowisku przypominano także o unijnych planach zaostrzenia celów redukcji emisji CO2 do minimum 55 proc., a także postulacie wprowadzenia obowiązku neutralności klimatycznej do 2050 r. na poziomie poszczególnych państw członkowskich UE. 

"Brak reakcji polskiego rządu na planowane przez Unię Europejską przyspieszenie terminu osiągnięcia neutralności klimatycznej i zwiększenie celu ograniczenia emisji CO2 oraz konieczność przeprowadzenia transformacji gospodarczej w kształcie i tempie proponowanym przez Komisje Europejską, spowoduje skrajnie szkodliwe skutki dla polskiej gospodarki - czytamy w stanowisku, w którym komitet ogłosił pogotowie strajkowe i zwrócił się do wszystkich sekcji zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność o zawiązanie komitetów protestacyjno-strajkowych i ogłoszenie pogotowia strajkowego. 

źródło: nettg.pl, autor: MD, fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056