Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski oraz przewodniczący rady OPZZ woj. śląskiego Wacław Czerkawski, którzy pełnią funkcję współprzewodniczących Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, wystosowali wniosek do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Zespołu. 

Współprzewodniczący zaproponowali, aby porządek obrad obejmował informacje o pracach rządu nad nową polityką energetyczną państwa oraz o aktualnej sytuacji górnictwa węgla kamiennego, a także przedstawienie propozycji rozwiązań dotyczących restrukturyzacji sektora paliwowo-energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji spółek węglowych. 

Na miejsce obrad zaproponowano Salę Audytoryjną w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie możliwe będzie zapewnienie odpowiedniego reżimu sanitarnego członkom Zespołu. 

Załącznik

źródło: nettg.pl, autor: MD

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056