W czwartek, 20 sierpnia, Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 r. Z przedstawionych danych wynika, że pierwsze sześć miesięcy br. Grupa Kapitałowa JSW zamknęła stratą netto w wysokości 973,8 mln zł (strata przypadająca na jednostkę dominującą wyniosła 977,3 mln zł).

Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu wyniosły niespełna 3,454 mld zł i były o wiele mniejsze niż w analogicznym okresie minionego roku (w I półroczu 2019 r. było to 4,697 mld zł). Jeśli chodzi o koszty sprzedanych produktów, materiałów i usług to  w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniosły one prawie 3,533 mld zł  9 rok wcześniej było to 3,571 mln zł). Drastyczny spadek przychodów związany z koronakryzysem oraz zmniejszeniem popytu na węgiel i koks oraz cen tych surowców, w efekcie przełożył się na stratę netto w wysokości 973,8 mln zł (w analogicznym okresie minionego roku JSW wypracowała 547,5 mln zł zysku netto).

"Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 r. wyniosły 3 453,7 mln PLN i były o 1 243,2 mln PLN, tj. 26,5% niższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku, głównie z powodu niższych o 740,0 mln PLN, tj. o 29,7% przychodów ze sprzedaży węgla, niższych o 514,8 mln PLN, tj. o 26,8% przychodów ze sprzedaży koksu oraz niższych o 44,2 mln PLN, tj. o 28,9% przychodów ze sprzedaży węglopochodnych. Niższe przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu są wynikiem uzyskanych niższych średnich cen sprzedaży odpowiednio: węgla metalurgicznego (koksowego) o 212,75 PLN/t, tj. o 30,4%, węgla do celów energetycznych o 21,85 PLN/t, tj. o 8,0% oraz koksu o 355,96 PLN/t, tj. o 31,0%" - można przeczytać w sprawozdaniu spółki.

Wolumen produkcji węgla w I półroczu 2020 r. został zrealizowany na poziomie 6,7 mln t (tj. o 0,3 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.). Zakłady JSW wyprodukowały 5,3 mln t węgla koksowego oraz 1,4 mln t węgla energetycznego - to oznacza, że udział produkcji węgla metalurgicznego (koksowego) i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto w I półroczu 2020 r. wyniósł odpowiednio 79,0% i 21,0%.

Jeśli chodzi o produkcję koksu to w pierwszym półroczu wyniosła ona 1,6 mln t i była o 0,1 mln t niższa niż przed rokiem.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056