kolorz dominik MDO realną perspektywę zakończenia procesu funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, który można byłoby spokojnie przeprowadzić, pyta Dominika Kolorza, szefa śląsko-dąbrowskiej Solidarności red. Anna Zych. Przewodniczący odpowiada:

- Wydaje mi się, że powinniśmy zrealizować dwa procesy. Po pierwsze, transformację sektora górniczo-energetycznego, a potem na to nałożyć proces transformacji całego Śląska. To musi być kompatybilne. Szczególnie w tym drugim przypadku nie damy się już nabrać na deklaracje bez pokrycia, związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w miejsce tych likwidowanych. Tak było za Buzka, a także trochę wcześniej i trochę później.

Jeżeli zobaczymy, że w miejscowości Y powstaje rzeczywiście zakład o podobnym profilu, liczbie miejsc pracy, podobnych wynagrodzeniach i kooperujący z podobnymi firmami, to nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że na proces wychodzenia z ciężkiego przemysłu się nie zgadza. Postępować będziemy jednak według słów św. Tomasza: jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę.

Cała rozmowa z przewodniczącym Dominkiem Kolorzem poświęcona sytuacji w polskim górnictwie węglowym i energetyce oraz problemom województwa śląskiego ukaże się w najbliższym numerze Górniczej w czwartek, 20 sierpnia.

źródło: nettg.pl, autor: RED, fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056