Ponad dwie godziny trwało pierwsze spotkanie zespołu, który przygotować ma plan restrukturyzacji branży górniczej, w tym Polskiej Grupy Górniczej. Kolejne posiedzenie zespołu ma się odbyć 11 sierpnia w Warszawie.

- To było spotkanie organizacyjne. Dla nas kluczowe jest to, że we wtorek, 11 sierpnia, dojdzie do spotkania głównego zespołu w Warszawie. Zaproponowano nam pewne zespoły w PGG, a my uważamy, że najpierw musi się spotkać zespół główny i ustalić pewne kierunki. To musi zostać ustalone 11 sierpnia w Warszawie i wtedy możemy rozmawiać w PGG. Musimy najpierw wiedzieć, czy energetyka odbierze węgiel i zapłaci, jakie będzie zapotrzebowanie na węgiel i jaki będzie okres funkcjonowania górnictwa w Polsce. To ma zostać ustalone w Warszawie - powiedział po spotkaniu Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności.

 Zdaniem Hutka w obradach głównego zespołu oprócz wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina powinni również wziąć udział: minister klimatu Michał Kurtyka, minister środowiska Michał Woś, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

- Mam również nadzieję, że deklaracja premiera Morawieckiego jest nadal aktualna, że przyjął nasze zaproszenie i będzie patronował temu zespołowi w tych rozmowach - dodał Hutek.

- To było dobre spotkanie. Dziękuję przedstawicielom związków zawodowych i zarządowi PGG. Ustaliliśmy, że początek prac tego głównego zespołu zajmującego się sektorem górnictwa węgla kamiennego odbędzie się w przyszły wtorek o godz. 11 w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Temu zespołowi będzie przewodniczył wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin - powiedział po zakończeniu spotkania Maciej Małecki, sekretarz stanu w MAP, który reprezentował stronę rządową.

źródło: nettg.pl, autor: JM