Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w kwietniu br. wzrosły o 0,6 proc. wobec marca, a ceny dla ciepłownictwa były wyższe o 1,4 proc. - podała Agencja Rozwoju Przemysłu. Zarówno krajowy węgiel dla energetyki, jak i dla ciepłownictwa, był droższy niż przed rokiem.

Na rynkach międzynarodowych kwiecień był kolejnym miesiącem spadków cen węgla. W europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) zmalały one w odniesieniu do marca o 4,3 proc. i były o 21,6 proc. niższe niż przed rokiem.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał w poniedziałek wartości, jakie osiągnęły w kwietniu br. dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

W kwietniu br. polski węgiel dla energetyki był nieznacznie, o 1,2 proc. droższy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni wzrost wartości indeksu rok do roku wyniósł 6 proc.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w kwietniu 263,94 zł za tonę, wobec 262,49 zł za tonę w marcu, 261,84 zł za tonę w lutym i 268,32 zł za tonę w styczniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w kwietniu było to 11,90 zł za gigadżul energii, wobec 12,06 zł za gigadżul w marcu, 11,95 zł za gigadżul energii w lutym i 12,05 zł za gigadżul w styczniu.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w kwietniu wartość 331,80 zł za tonę, wobec 327,21 zł za tonę w marcu, 316,14 zł za tonę w lutym i 298,77 zł za tonę w styczniu br. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w kwietniu - podobnie jak w marcu - było to 13,80 zł za gigadżul energii, wobec 13,25 zł w lutym i 12,69 zł w styczniu.

Czwarty miesiąc 2020 r. przyniósł dalsze spadki światowych cen węgla w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). W kwietniu br. miesięczna wartość indeksu DES ARA zmalała o 4,3 proc. w porównaniu do marca. To 21,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Polskie kwietniowe indeksy cenowe w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły 71,40 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 82,85 USD za tonę węgla na potrzeby ciepłownictwa.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Również w poniedziałek ARP opublikowała dane dotyczące krajowego wydobycia i sprzedaży węgla w kwietniu br. W czwartym miesiącu roku kopalnie wyprodukowały 4,2 mln t tego surowca (wobec 5,3 mln t w kwietniu 2019 r.), a sprzedały ok. 4 mln t (wobec ok. 4,9 mln t w kwietniu rok wcześniej). Różnica między wielkością miesięcznego wydobycia i wielkością sprzedaży wyniosła blisko 200 tys. t. Niesprzedany węgiel trafił na przykopalniane zwały, gdzie w końcu kwietnia leżało już ponad 7,7 mln t surowca, wobec niespełna 7,6 mln t miesiąc wcześniej oraz ok. 2,8 mln t przed rokiem.

źródło: nettg.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056