tauron wydobycie ARCKopalnie Taurona Wydobycie w pierwszym kwartale wyprodukowały 1,18 mln t węgla. Górnicza spółka należąca do Grupy Tauron odnotowała stratę operacyjną w wysokości 84 mln zł.

- Produkcja węgla handlowego wyniosła prawie 1,2 mln t, co było pozytywnym efektem wdrożonych wcześniej działań optymalizacyjnych . 54 proc. zapotrzebowania w spółkach Tauron Wytwarzanie zostało pokryte surowcem pochodzącym z zakładów górniczych Grupy Tauron. Do końca lipca wielkość wydobycia zostanie ograniczona w związku z wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy w naszych zakładach górniczych – powiedział Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Grupy Tauron, podczas wideokonferencji dotyczącej podsumowania wyników finansowych koncernu za piwerwszy kwartał 2020 r.

Jak zaznaczył Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych, w pierwszym kwartale można było już zaobserwować spowolnienie gospodarcze, na które następnie nałożyła się pandemia koronawirusa. To przełożyło się na zmniejszenie popytu na energię.

- Popyt na energię elektryczną był w dużym stopniu pokrywany poprzez import energii elektrycznej, który wzrósł o prawie 60 proc. - powiedział Wadowski.

Produkcja węgla w trzech kopalniach, które należą do Taurona (ZG Sobieski, ZG Janina i ZG Brzeszcze) była wyższa niż w trzecim i kwartale 2019 r., ale niższa niż w analogicznym okresie, czyli pierwszym kwartale 2019 r. - wtedy wyniosła 1,26 mln t. Mniejsza była również sprzedaż węgla. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła 0,89 mln t, a przed rokiem było to 1,2 mln t.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 236 mln zł (rok temu 292 mln zł), a strata na działalności operacyjnej (EBIT) 84 mln zł (przed rokiem 96 mln zł).

- Widzimy pozytywne efekty działań mające na celu podwyższenie poziomu wydobycia i zwiększenie wydajności. Natomiast czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na poziom wydobycia, jest oczywiście sytuacja rynkowa. Tutaj głównym czynnikiem ograniczającym poziom wydobycia w pierwszym kwartale - również zakładamy, że będzie to miało miejsce w kolejnych okresach 2020 r. - jest możliwy do uzyskania poziom sprzedaży. Z uwagi na niższą generację z jednostek węglowych w Grupie Tauron, jak również w całej Polsce, popyt na węgiel spada, stąd potrzeba ograniczania poziomu wydobycia – podkreślił Wadowski.

Nakłady inwestycyjne w segmencie węglowym Taurona w pierwszym kwartale wyniosły 55 mln zł (rok wcześniej było to 119 mln zł). Wśród najważniejszych inwestycji można wymienić budowę szybu Grzegorz w ZG Sobieski (4 mln zł) oraz budowę poziomu 800 w ZG Janina (19 mln zł). Oprócz tego przygotowanie produkcji kosztowało 21 mln zł, a program inwestycyjny w ZG Brzeszcza – 7 mln zł.

- Jeśli chodzi o perspektywy na 2020 r., to w Wydobyciu spodziewamy się wzrostu EBITDA z uwagi na wyższy wolumen produkcji węgla. Niemniej jednak ta produkcja będzie ograniczana z uwagi na problemu ze sprzedażą i zużyciem tej energii, m.in. w naszych jednostkach – powiedział Wadowski.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: ARC/Tauron Wydobycie

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056