Zarząd PGG opracowuje kompleksowy program funkcjonowania spółki w zmienionym otoczeniu gospodarczym spowodowanym wdrażaniem polityki klimatycznej UE oraz rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Wypracowanie koncepcji działania spółki w przyszłości zostanie poprzedzone gruntownymi konsultacjami z interesariuszami, w tym m.in. ze związkami zawodowymi, kierownictwem poszczególnych kopalń działających w ramach grupy oraz instytutami badawczymi zajmującymi się problematyką branży górniczej" - napisał Sasin w odpowiedzi na interpelację poselską.

Pytany o straty spółek energetycznych wynikające ze spadku cen węgla, odpowiedział, że umowy PGG z sektorem energetyki zawodowej zostały zawarte na podstawie decyzji biznesowych obu stron "oparte o bilans korzyści zgodnie z prowadzoną polityką każdej spółki".

"Podmioty z sektora energetycznego mają zapewnioną ciągłość dostaw paliwa o pożądanych przez nie parametrach oraz po przewidywalnych cenach (mechanizmy indeksacji cen zostały uzupełnione o korytarze cenowe, których celem jest złagodzenie dynamik wzrostów/spadków). Z kolei PGG umożliwiają zaplanowanie wydobycia odpowiedniej ilości i jakości węgla w dłuższym horyzoncie czasowym" - poinformował wicepremier.

Jak napisał, obecnie trwa badanie sprawozdania finansowego PGG, które będzie uwzględniało test na trwałą utratę wartości oraz weryfikację rezerw. Zaznaczył, że termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. mija 30 czerwca 2020 r., a w terminie do 30 września 2020 r. powinno zostać zatwierdzone przez walne zgromadzenie.

źródło: nettg.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056