pgg szyld MD- W związku ze stanowiskiem strony społecznej, która nie przyjęła propozycji Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A., zarząd podkreśla, że 14 kwietnia br. przedstawił stronie społecznej plan działań zachowawczych. Miały one obniżyć koszty działalności i umożliwić firmie funkcjonowanie w sytuacji kryzysowej związanej ze zmniejszeniem zapotrzebowania na węgiel. Spadek zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla wynosi już kilkanaście procent i spółka musi elastycznie reagować, aby nie generować nadmiernych strat finansowych na prowadzonej działalności - argumetują przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej w oświadczeniu nadesłanym w czwartek, 23 kwietnia.

Oświadczenie jest odpowiedzią na stanowisko związków zawodowych, które zdecydowały, że nie podpiszą porozumienia antykryzysowego przedstawionego przez zarząd spółki, dopóki nie zostanie przedstawiony plan naprawczy dający nadzieję na jej dalsze funkcjonowanie.

"Oczekiwanie wyrażone przez stronę społeczną, że spółka w obecnej sytuacji przygotuje plan restrukturyzacji, bez ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na produkowany surowiec jest niezasadne. Nikt nie potrafi obecnie przewidzieć tego zapotrzebowania, a pierwsze miarodajne informacje rynkowe określające poziom zapotrzebowania powinny być dostępne w czerwcu br. Polska Grupa Górnicza S.A. podjęła już pierwsze z koniecznych działań zachowawczych, o których poinformowaliśmy w środę, 22 kwietnia br. Polegają one m. in. na ograniczeniu na okres miesiąca wykonanie części kontraktów na prace firm zewnętrznych w kopalniach i dzierżawę maszyn górniczych. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. ubolewa, że strona społeczna odrzuciła propozycje pakietu osłonowego, który umożliwiłby skorzystanie z tarczy antykryzysowej i pozyskanie 70 mln zł miesięcznie" - napisano w nadesłanym dokumencie.

"Przypomnijmy, że we wtorek 14 kwietnia zarząd PGG S.A. przedstawił stronie społecznej projekt pakietu osłonowego na czas kryzysu, którego celem była z jednej strony ochrona miejsc pracy, a z drugiej strony ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki. Plan ten oparto na trzech filarach: korzystanie z rządowej pomocy w trybie tarczy antykryzysowej, skrócenie czasu pracy kopalń i wynagrodzeń o 20 proc., zamrożenie niektórych inwestycji i renegocjacje kontraktów. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych spółka zyskałaby 70 mln zł miesięcznie, dodatkowo przez obniżenie płac oszczędziłaby 55 mln zł miesięcznie, ograniczenie wydatków operacyjnych i inwestycyjnych przyniosłoby 70 mln zł miesięcznie a łączny efekt ekonomiczny pakietu wynosiłby ok. 195 mln zł każdego miesiąca i 585 mln zł po kwartale.Warunkiem uzyskania pomocy publicznej w ramach tarczy antykryzysowej jest jednak – zgodnie z ustawą o Covid-19 – podpisanie porozumienia z reprezentacją związkową pracowników. Stanowisko strony społecznej uniemożliwia zatem skorzystanie z tego rozwiązania. Działania zaproponowane przez zarząd PGG S.A. są racjonalne i możliwe do przeprowadzenia w obecnej sytuacji. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. zachowuje determinację i gotowość do ratowania firmy oraz dziesiątków tysięcy miejsc pracy" - argumentują przedstawiciele PGG.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: MD

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056