pgg szyld MDWe wtorek, 21 kwietnia, w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbędzie się spotkanie związkowców z Polskiej Grupy Górniczej z wicepremierem Jackiem Sasinem. Wcześniej strona społeczna i zarząd spółki nie porozumiały się odnośnie do tego, jak ma wyglądać program ratunkowy dla spółki.

Jak w zaproszeniu do liderów trzynastu central związkowych napisał wicepremier Jacek Sasin, tematem rozmów ma być „sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej i perspektywy dalszego funkcjonowania spółki”.

W minionym tygodniu zarząd PGG przedstawił założenia pakietu działań osłonowych. Największa polska spółka węglowa jest w bardzo trudnej sytuacji – w wyniku pandemii koronawirusa drastycznie zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną, a co za tym idzie - również na węgiel. Dlatego zarząd PGG zaproponował skrócenie tygodnia pracy do czterech dni oraz obniżenie wynagrodzeń o 20 proc. Zmiany miałyby obowiązywać przez trzy miesiące. Tym samym spółka mogłaby skorzystać z pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Związkowcy nie zaakceptowali tej propozycji i przedstawili własne rozwiązanie na czas kryzysu – jeden dzień w tygodniu miałoby obowiązywać przestojowe, za które pracownicy otrzymywaliby nie mniej niż 60 proc. wynagrodzenia dniówkowego.

Jak argumentują przedstawiciele zarządu PGG, propozycja strony społecznej jest niewystarczająca. – Propozycja związków jest nieakceptowalna, ponieważ nie uratuje firmy. W zakresie wynagrodzeń i zapisów tarczy antykryzysowej pozwoliłaby zaoszczędzić zaledwie 26 mln zł, zamiast planowanych 125 mln zł. Wiemy, że wyrzeczenia są trudne dla każdego z pracowników, ale w kształcie proponowanym przez związki są one niestety zbyt małe, niewystarczające, stanowią kroplę w morzu potrzeb. Jesteśmy w stanie głębokiego kryzysu - ocenił Tomasz Rogala, prezes PGG.

We wtorek strony wraz z szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych, wicepremierem Jackiem Sasinem będą próbowały wypracować porozumienie w tej sprawie. Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie.

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zostało powołane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 30 grudnia 1994 r. „Od tego czasu dzięki mediacjom i doradztwu przyczynia się do zapobiegania, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów społecznych oraz wspiera instytucje porozumienia społecznego” - można przeczytać na stronie placówki.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056