sośnica Gał ARCJak poinformowali przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, w środę (8 kwietnia) z kopalni Sośnica do Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Kościuszki w Gliwicach dotarła kolejna dostawa sprzętu ochronnego.

Jak argumentują przedstawiciele górniczej spółki, większość pracowników kopalni w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia po wypadkach przy pracy trafia od lat pod opiekę lekarzy i personelu medycznego na izbie przyjęć, chirurgii lub urazówce szpitala przy ul. Kościuszki w Gliwicach. Stąd też chęć pomocy pomocy szpitalowi, który jest obecnie w potrzebie.

– Lekarze telefonują do nas z informacjami, co jest najbardziej potrzebne w szpitalu, proszą o pilne wsparcie. Analizujemy stan własnych rezerw i dzielimy się tym, czym możemy, czego w kopalni akurat jest pod dostatkiem. Dzisiaj to oczywiste. To nasz obowiązek! - mówi Grzegorz Choroś, kierownik Działu BHP w kopalni Sośnica PGG.

W środę 8 kwietnia (oraz w kilku poprzednich transportach) górnicy z Sośnicy przekazali oddziałom ortopedii i chirurgii ogólnej 275 masek ochronnych, 100 par rękawiczek, 20 kompletów gogli, a także kilkanaście litrów płynu do dezynfekcji powierzchni i 10 l mydła antybakteryjnego. Wsparcie w postaci płynów dezynfekcyjnych trafiło też wcześniej do Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach działa obecnie w trybie ostrego dyżuru, skupiając się na udzielaniu pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia.

Pomoc z kopalń Polskiej Grupy Górniczej otrzymały też trzy inne placówki w regionie: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Goduli, Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Bogucicach, oddział pediatryczny szpitala w Wodzisławiu Śląskim. 

– Aby maksymalnie usprawnić dostawy pomocy dla szpitali, w sztabie kryzysowym PGG S.A. postanowiliśmy, że wsparcie, jakiego poszczególne kopalnie PGG S.A. udzialeją placówkom na miejscu, koordynowane będzie z wykorzystaniem tzw. magazynu rezerw centralnych, który mieści się przy kopalni Pokój i gromadzi zapasy środków ochrony i sprzętu dla całej spółki - mówi Grzegorz Ochman, dyrektor Biura BHP i Szkoleń PGG.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: Witold Gałązka/ARC

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056