Wyższy Urząd Górniczy udostępnił najświeższe dane dotyczące zagrożeń tąpaniami w górnictwie. W ub.r. wydarzyły się 4 tego rodzaju zdarzenia. W ich wyniku doszło do 31 wypadków, w tym 5 śmiertelnych.

Ogółem w latach 2015-2019 w polskim górnictwie podziemnym miały miejsce 23 tąpnięcia związane z występowaniem wstrząsów górotworu. W wyniku tych zdarzeń zaistniały 24 wypadki śmiertelne, 3 wypadki ciężkie i 124 wypadki lekkie.

W kopalniach węgla kamiennego zarejestrowano 12 tąpnięć, w wyniku których zaistniało 14 wypadków śmiertelnych, 2 wypadki ciężkie i 40 wypadków lekkich. W kopalniach rud miedzi zarejestrowano w tym okresie 11 tąpnięć, w wyniku których zaistniało 10 wypadków śmiertelnych, 1 wypadek ciężki i 84 wypadki lekkie.

W 2019 r. – jak wynika z raportu WUG - wzrosła liczba tąpnięć i osób poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń. I tak w 2018 r. miały miejsce 4 tego rodzaju zdarzenia. W ich wyniku 21 pracowników uległo wypadkom, w tym 6 śmiertelnym, 1 ciężkiemu a 14 pracowników odniosło lekkie obrażenia. W 2019 r. doszło do 6 tąpnięć. W ich wyniku 64 pracowników uległo wypadkom. Doliczono się 6 wypadków śmiertelnych, 2 ciężkich i 56 lekkich.

W kopalniach węgla kamiennego w 2019 r. wystąpiły cztery tąpnięcia. Spowodowały one w konsekwencji 5 wypadków śmiertelnych, 1 wypadek ciężki i 25 wypadków lekkich.

W 2019 r. odnotowano mniej odprężeń niż w 2018 r. Niestety, ze statystyk nadzoru górniczego wynika, że wzrosła liczba osób poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń. Z 11odprężeń zaistniałych w 2018 r. w wyniku których 12 pracowników uległo wypadkom lekkim, do 7 odprężeń w 2019 r. W ich wyniku 32 pracowników uległo wypadkom. Był to 1 wypadek ciężki i 22 lekkie.

W ub. r. w kopalniach rud miedzi zanotowano 5 odprężeń w wyrobiskach, w wyniku których zaistniał 1 wypadek ciężki i 17 wypadków lekkich. Natomiast w kopalniach węgla kamiennego wystąpiły 2 odprężenia, w wyniku których zaistniało 5 wypadków lekkich.

Warto wiedzieć, że tąpnięcie w pojęciu górniczym jest zjawiskiem dynamicznym, spowodowanym wstrząsem górotworu. Nie każdy wstrząs musi jednak oznaczać tąpnięcia. Ma ono miejsce wówczas, gdy w wyniku wstrząsu górotworu, wyrobisko lub jego odcinek uległo gwałtownemu zniszczeniu lub uszkodzeniu i nastąpiła całkowita, lub częściowa utrata jego funkcjonalności lub bezpieczeństwa jego użytkowania.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056