Półmaski, okulary, rękawice ochronne, dozowniki wraz z płynem antybakteryjnym, kremy antybakteryjne oraz urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów, które mogły zostać zainfekowane koronawirusem SARS-CoV-2 – wszystkie te środki znajdują się w dyspozycji kopalni ROW.

Zespolona kopalnia należąca do Polskiej Grupy Górniczej wprowadziła wiele działań profilaktycznych godnych naśladowania, jako dobre praktyki w sytuacji poważnego zagrożenia.

Tomasz Tkocz, naczelny inżynier ruchu Chwałowice kopalni ROW wyjaśnia, że działania związane z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zostały podjęte przez kierownictwo kopalni w momencie, gdy zagrożenie przekroczyło granice naszego kraju.

Powołano m.in. sztab ds. zagrożenia koronawirusem i koordynatora odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją poleceń służbowych oraz bieżącego monitorowania sytuacji w całej kopalni ROW. Specjalne zespoły powołano na każdym z czterech ruchów: Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy. W ich skład weszli przedstawiciele działów BHP oraz zakładowi społeczni inspektorzy pracy. Wprowadzono też pomiar temperatury ciała przy wejściu na teren zakładów. Sposób ten został potem udoskonalony dzięki zastosowaniu kamer termowizyjnych, co znacznie przyspieszyło całą procedurę i zapobiegło gromadzeniu się ludzi przed wejściem głównym. W głównych ciągach komunikacyjnych załogi zainstalowano dozowniki wypełnione płynami odkażającymi.

Równolegle prowadzona jest akcja uświadamiania pracowników wraz z instrukcją postępowania w związku z zaistniałym zagrożeniem. Firmy zewnętrzne objęto są tymi samymi rygorami co załogę kopalni.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ