Z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że import węgla kamiennego do Polski w 2019 r. wyniósł 16,7 mln t i był niższy od importu w 2018 r. o 2,6 mln t. Import energetycznego wyniósł 13,3 mln t (mniej o 2,5 mln t), a koksowego 3,4 mln t (o 0,08 mln t mniej).

ARP przedstawiła także dane na temat importu i eksportu na przestrzeni wybranych lat ostatniej dekady. I tak w 2011 import wyniósł 15 mln t, a eksport 5,7 mln t, w 2012 – to było odpowiednio 10,2 mln t i 7,4 mln t, w 2017 r. - 13,4 mln t i 6,2 mln t, w 2018 r. - 19,2 mln t i 3,9 mln t, w 2019 r. - 16,7 mln t i 3,7 mln t.

Cena zbytu węgla ogółem w ub.r. wyniosła 349,66 zł za t. W porównaniu do ceny w 2018 r. była wyższa o 1,5 proc. Cena sprzedaży energetycznego wzrosła o 4,5 proc. i wyniosła 284,88 zł za t, zaś koksowy sprzedawano o 6 proc. taniej (606,02 zł za t). Wartość sprzedanego węgla ogółem wyniosła 20,430 mld zł i była niższa niż w 2017 r. (20,603 mld zł) i w 2018 r. (21,563 mld zł).

Z kolei jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla w ub.r. to 3,68 zł na tonie. ARP przytacza także dane za ostatnią dekadę: 2011 r. - 54,96 zł, 2012 r. – 30,14 zł, 2013 r. to strata – 6,32 zł, 2014 r. strata - 31,08 zł, 2015 r. strata -26,78 zł, 2016 r. strata – 9,14 zł. W 2017 r. odbicie i zysk – 40,29 zł, w 2018 r. - 21,19 zł i w ub.r. - 3,68 zł.

Spadła wydajność pracowników. W 2019 r. wyniosła 809 t na osobę, rok wcześniej 829 t, w 2017 – 849, a w 2016 - 854 t.
Wzrósł jednostkowy koszt produkcji węgla. W 2016 r. to było 255, 79 zł za t, w 2017 r. - 274,37 zł za t, w 2018 r. - 323,35 zł za t, w 2019 r. - już 345,98 zł za t

źródło: nettg.pl, autor: AMC

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056