Kosztem blisko 10 mln zł inżynierowie z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wspólnie z naukowcami opracują nowy system zwiększający efektywność wydobycia węgla z wykorzystaniem kombajnów ścianowych. Wynalazek ma zastąpić rozwiązania stosowane w górnictwie od ponad 40 lat.

Liderem projektu, współfinansowanego z unijnych środków, jest Instytut Techniki Górniczej Komag, a partnerami - obok największej górniczej spółki - także Instytut Odlewnictwa, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew. Blisko 6,8 mln zł na ten cel pochodzi z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Realizacja projektu będzie miała istotne znaczenie dla efektywności wydobycia węgla. W polskich kopalniach eksploatacja tego surowca prowadzona jest systemem ścianowym, w którym powszechnie stosowane są kombajny węglowe wyposażone w system posuwu Eicotrack, odpowiedzialny za przemieszczanie się maszyny, opracowany ponad 40 lat temu. Nie jest on dostosowany do mocy współczesnych kombajnów ścianowych.

- Skutkiem rozwoju kombajnów ścianowych jest m.in. wzrost ich siły uciągu, co w powiązaniu ze sztywną konstrukcją systemu Eicotrack zwiększa zużycie jego elementów, powodując liczne awarie, przestoje i straty w wydobyciu - wyjaśnił w środę, 29 stycznia, rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

W ramach projektu ma powstać nowy, innowacyjny system odpowiedzialny za przemieszczanie się kombajnu, o modułowej budowie. Jego najważniejszą zaletą ma być elastyczność, czyli możliwość dostosowywania się do nierówności ściany węglowej.

W pracach nad system naukowcy wykorzystają technikę wirtualnego prototypowania oraz symulacje komputerowe. Tym sposobem zaprojektowana zostanie konstrukcja poszczególnych elementów systemu. Później wynalazek będzie testowany - najpierw doświadczalnie, a następnie pod ziemią, w rzeczywistych warunkach.

Zanim system trafi do testów w kopalni, poprawność współpracy poszczególnych elementów, ich wytrzymałość i trwałość będą badane metodą wirtualnego prototypowania, z wykorzystaniem analizy statycznej i dynamicznej. Elementy systemu powstaną przy użyciu nowoczesnej technologii odlewania precyzyjnego.

- Ostateczna weryfikacja nowo opracowanego rozwiązania nastąpi podczas badań w ścianie węglowej z zastosowaniem kombajnu ścianowego dużej mocy. Badania pozwolą potwierdzić przyjęte założenia w zakresie funkcjonalności systemu, jego przydatności oraz porównać go z systemem obecnie stosowanym - dodał rzecznik. Projekt będzie realizowany do połowy przyszłego roku.

Nowe rozwiązanie ma poprawić efektywność wydobycia poprzez ograniczenie strat związanych z awariami systemu, zwiększenie trwałości elementów wykorzystanych do jego budowy oraz oszczędność prądu, wynikającą ze zmniejszenia oporów przemieszczania się kombajnu z nowym systemem. Ponadto ograniczenie możliwości potencjalnych wypadków ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa górników.

źródło: nettg.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056