kopalnia Gal arc

Podczas poniedziałkowego, 27 stycznia, spotkania przedstawicieli związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej strona społeczna zdecydowała o powołaniu wspólnego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. Kością niezgodny jest w pierwszej kolejności wysokość czternastych pensji, które w lutym mają otrzymać górnicy w poszczególnych kopalniach. Oprócz tego, punktami zapalnymi są m.in. podwyżki wynagrodzeń oraz przyszłość zakładów.

"Organizacje działające w Polskiej Grupie Górniczej SA informują, że nie zgadzają się z propozycjami Zarządu Polskiej Grupu Górniczej SA w temacie 14-stej pensji, które zarząd przedstawił pismem z dnia 24 stycznia 2020 r. W dniu dzisiejszym organizacje związkowe powłały wspólny Sztab Protestacyjno-Strajkowy w następujących tematach: wysokość wypłaty 14-stej pensji za 2019 r., podwyżki wynagrodzeń na 2020 r., brakiem przychodów z zakontraktowanego węgla przez Spółki Energetyczne, próbą cichej likwidacji kopalń.

Pełna informacja do załóg będzie przedstawiona na masówkach w dniu 3 lutego 2020 r. po spotkaniu z mediatorem w dniu 30 stycznia 2020 r." - można przeczytać w komunikacie związków zawodowych.

 - Propozycja przedstawiona przez zarząd to złamanie porozumienia z kwietnia 2018 r. PGG miało przedstawić, na czym polegają zadania ustalone i minimalne. Skoro tego nie zrobiło, to dla nas jedynym zadaniem ustalonym jest plan techniczno-ekonomiczno realizowany przez poszczególne kopalnie. Dlatego oczekujemy, że w kopalniach, które go zrealizowały, zostaną wypłacone czternastki w wysokości 115 proc. Czternastki tej wysokości powinni również otrzymać pracownicy kopalni ROW - gorszy wynik był związany ze zdarzeniami losowymi i warunkami geologicznymi, a ten zakład ma bardzo dobre wyniki finansowe. Natomiast w pozostałych kopalniach nagrody powinny wynosić 100 proc. Czekamy jeszcze na rozmowy z mediatorem dotyczące podwyżek wynagrodzeń, które mają się odbyć w czwartek. Jeśli propozycja zarządu znów wyniesie zero procent, to skutek może być tylko jeden - zaznaczył Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: Jarosław Galusek/ARC

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056