Wczoraj odbyło się spotkanie Zarządu PGG ze związkami zawodowymi w temacie wypłaty 14-tej pensji za 2019 rok.

Zarząd podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko dot. wysokości wypłaty. Strona związkowa zażądała wypłaty 14-tki w wysokości 115 procent dla kopalni ROW i kopalń które wykonały plany określone w PTE na 2019 r. Dla pozostałych kopalń wysokość wypłaty miałaby wynosić 100%.

Porozumienie nie zostało osiągnięte.

W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie central związkowych.

źródło: kadrakw.org

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056