W poniedziałek, 30 grudnia, o godz. 13.00 w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach rozpoczną się rozmowy z kandydatami na stanowiska wiceprezesa ds. produkcji oraz wiceprezesa ds. restrukturyzacji aktywów. Nowych członków zarządu wybierze rada nadzorcza, której posiedzenie ma się rozpocząć o godz. 10.00. Jej pracami kieruje ekonomista prof. Jan Wojtyła.

Aplikacje na stanowiska wiceprezesów można było składać do piątku, 27 grudnia. Spółka nie podała ile zgłoszeń napłynęło, ani ilu kandydatów spełniło warunki formalne umożliwiające udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Najprawdopodobniej nazwiska nowych członków zarządu PGG poznamy najpóźniej we wtorek, 31 grudnia. Spółka w tej sprawie ma wydać oficjalny komunikat. Obecnie w skład zarządu PGG wchodzą trzy osoby: prezes Tomasz Rogala, wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Janczewski oraz wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek. W marcu br. ze stanowiska wiceprezesa ds. sprzedaży zrezygnował Adam Hochuł, a z początkiem grudnia br. współpracę z PGG zakończył wiceprezes ds. produkcji Piotr Bojarski. 

Zatrudniająca ok. 42 tys. osób Polska Grupa Górnicza to największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego, z roczną produkcją zbliżoną do 30 mln t tego surowca. W ub. roku spółka wypracowała ok. 493 mln zł zysku netto; w tym roku zysk ma być znacząco mniejszy, zaś poziom produkcji zbliżony do ubiegłorocznego.

źródło: nettg.pl, autor: MD

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056