Notice: unserialize(): Error at offset 1769385 of 1769439 bytes in /var/www/vhosts/9/147409/webspace/httpdocs/mmp_upgrade/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182 Nowa kopalnia wciąż bez decyzji. "Skomplikowany charakter sprawy"

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska kolejny raz przedłużył postępowanie dotyczące wydobycia węgla ze złoża Imielin-Północ. Tak jak w poprzednim przypadku zwłoka została uzasadniano „skomplikowanym charakterem sprawy”. Nowy termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na 14 lutego 2020 r.

Przypomnijmy, że 21 sierpnia br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, na wniosek Polskiej Grupy Górniczej, nadała rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”. Mieszkańcy odwołali się jednak od tej decyzji. W tym przypadku odwołanie musi rozpatrzyć Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Jak poinformował Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z 6 grudnia sprawa nie może być rozpatrzona w ustawowym terminie z uwagi na „skomplikowany charakter”. Nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony na 14 lutego. Z tego samego powodu postępowanie zostało już przesunięte w październiku br.

Decyzja środowiskowa to jeden z kluczowych etapów w procesie wydania koncesji wydobywczej. Plany wydobycia węgla ze złoża Imielin-Północ spotkały się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców i samorządowców. Ludzie boją się, że szkody górnicze zniszczą ich domy, drogi i lokalną infrastrukturę.

Projekt budowy nowej kopalni, która docelowo ma być trzecim ruchem zakładu zespolonego Piast-Ziemowit, obejmuje również rozbudowę istniejących już ruchów. Nowa kopalnia ma wydobywać węgiel ze złoża Imielin-Północ (zasoby to 70 mln t), a cały projekt zakłada również udostępnienie złóż Ziemowit Głęboki (140 mln t) oraz Piast Głęboki (90 mln t). Razem nakłady inwestycyjne na realizację tego projektu mają wynieść 6 mld zł. Wydobycie węgla ze złoża Imielin-Północ ma się rozpocząć w 2025 r., a na budowę nowej kopalni Polska Grupa Górnicza zamierza przeznaczy ok. 1,1 mld zł.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056