W piątek, 29 listopada, w Polskiej Grupie Górniczej zarząd i strona społeczna podpisały protokół rozbieżności. Siedzibę spółki opuścili związkowcy wciąż jednak będą trwały rozmowy dotyczące głównego postulatu, czyli wzrostu płac o 12 proc. Sytuację skomentowali prezes spółki Tomasz Rogala oraz szef rady nadzorczej prof. Jan Wojtyła.

Prezes przypomniał, że jego firma planując najbliższą przyszłość musi z jednej strony zadbać o inwestycje, np. zakup niezbędnych maszyn i urządzeń, a z drugiej - o zakontraktowanie pracy. To wszystko składa się na budowanie biznesplanu i planu techniczno-ekonomicznego na przyszły rok, bo dotyczy kosztów. - wskazał.

- Tak jak konstruujemy to od części materialnej, tak samo musimy to skonstruować w tej części dotyczącej pracowników. To normalny proces, który trwa od lat - powiedział prezes.

Przewodniczący rady nadzorczej PGG Jan Wojtyła ocenił, że dialog i dochodzenie do konsensusu jest wpisane w etos pracy i wspólnoty górniczej.

- Osiągnęliśmy dzisiaj konsensus, ale oczywiście jako rada nadzorcza musimy mieć na uwadze i strzec kondycji finansowej spółki zmieniających się realiach - zaznaczył.

Jak przekonywał, że trzeba mieć na uwadze nie tylko obecną sytuację, ale i przyszłość branży.

- Przewidywać przyszłość to jest to jest ważna rzecz, a chmury nad górnictwem także państwo dostrzegają. Trzeba być przygotowanym, żeby ten okręg przeprowadzić przez różne wzburzone fale, budować dialog, a nie eskalować bunt na pokładzie - powiedział prof. Wojtyła.

W sobotę zatrudniająca ok. 42 tys. osób Polska Grupa Górnicza - największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej - będzie świętować Barbórkę - obchodzony 4 grudnia Dzień Górnika.

10 grudnia, na podstawie porozumienia z września br., załoga PGG otrzyma 860 zł brutto jednorazowej premii, co będzie kosztowało spółkę ok. 44 mln zł. We wrześniowym porozumieniu zarząd PGG zagwarantował także, że górnicy utrzymają w przyszłym roku przysługujące im obecnie dopłaty do przepracowanych dniówek. Teraz zgodził się także, by były one wliczane do podstawy ustalania wysokości "czternastki".

źródło: nettg.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056