Morawiecki MDJak co roku Barbórka w Polskiej Grupie Górniczej miała uroczysty i podniosły charakter. Podczas sobotnich, 30 listopada, uroczystości w auli Akademii Muzycznej w Katowicach obecny był premier rządu Mateusz Morawiecki.

Orkiestra odegrała hymn państwowy. Zabrzmiał również hymn górniczy. Minutą ciszy uczczono górników, którzy oddali swe życie przy pracy. W swym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że Śląsk zawsze tętnił rytmem kilofów górniczych, a sami górnicy dbali o polskość i o polską ziemię.

- Mało jest zawodów, może tylko dwa, tak bardzo związanych z polską ziemią, jak górnicy i rolnicy. Mało dla którego zawodu określenie służba jest tutaj najbardziej właściwa. Bo służba to jest poświęcenie, to jest trud i dbałość o innych -mówił szef rządu.

- Górnicy gwarantują naszemu krajowi bezpieczeństwo energetyczne. Dzisiejsze czasy - jak podkreślił - niosą ze sobą w tej dziedzinie ogromne wyzwania, związane m.in. z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

- Dlatego tak bardzo polegamy na naszych europarlamentarzystach. Na tych, którzy tam w Brukseli i w Strasburgu, trzymają rękę na pulsie, bo tam wykuwają się regulacje, które mają ogromny wpływ na polskie górnictwo - mówił dalej premier.

- Sądzę, że wszyscy mamy świadomość, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej, jako bardzo konsekwentny mechanizm, by nie użyć bardziej twardego słowa, zmienia warunki w Polsce. I my używając siły państwa polskiego, ale jednocześnie chcąc przecież dalej być jak najbardziej częścią Unii Europejskiej, musimy dopasowywać do tego naszą politykę - dodał.

- Tę „kwadraturę koła” wspólnie rozwiązać muszą górnicy, europarlamentarzyści, politycy w Brukseli i władze krajowe - wskazał.

Zadeklarował ponadto, że „polski rząd zrobi wszystko, żeby w tych trudnych czasach, gdy regulacje europejskie zmuszają do zmian, gdzie chcemy oddychać czystym powietrzem, będziemy wypracowywać rozwiązania, które pozwolą utrzymać wielki potencjał Śląska, Zagłębia, wielki potencjał województwa śląskiego. Potencjał przemysłowy, nowoczesnego przemysłu, oparty nowoczesną energetykę i nowoczesne górnictwo".

Przypomniał, że Polska ma jedną z najniższych cen energii w Europie również dzięki górnictwu.

- Dziękujemy za to polskim górnikom - powiedział na zakończeni wystąpienia Mateusz Morawiecki.

Głos zabrał również Tomasz Rogala, prezes PGG. Przypomniał, że setki lat tradycji górniczej ukształtowało kulturę tego zawodu,która bez względu na mody, trendy i zawirowania pozostała przy wartościach patriotycznych i chrześcijańskich. Te tradycje są kontynuowane w wielu rodzinach.

- Dzięki Państwa codziennej pracy osiągnęliśmy stabilność. Możemy dobrze planować przyszłość spółki na kolejne lata. Wszystkim Państwu dziękuje za ten miniony rok - powiedział Tomasz Rogala.

Nawiązał również do historii Śląska. Przypomniał, że seria trzech zrywów powstańczych połączyła niepodległą Rzeczpospolitą z jej najbogatszą prowincją, regionem hut i kopalń węgla, zapewniających Polsce pomyślny rozwój.

Podkreślił, że to właśnie górnicy zapewniają dziś społeczeństwu bezpieczeństwo energetyczne.

- Górnictwo generuje również unikalny łańcuch wartości gospodarczych, społecznych i kulturowych - wspomniał prezes PGG, podkreślając fakt, że region rozwija się cywilizacyjnie dzięki twórczemu sprzężeniu nowoczesnych i tradycyjnych gałęzi przemysłu.

Zauważył że PGG również się rozwija. W br. wydano rekordową sumę 3 mld zł na inwestycje. PGG wspiera ponadto placówki naukowe. Realizuje projekty, w tym zgazowania węgla, a także inne związane z informatyzacją i robotyzacją.

Tomasz Rogala przypomniał, że PGG zatrudnia obecnie ponad 42 tys. pracowników i 160 tys. kolejnych na tzw. zapleczu. Odprowadza rocznie ponad 3 mld podatków do Skarbu Państwa.

Na zakończenie swego wystąpienia złożył wszystkim górnikom życzenia barbórkowe.

- Niech św. Barbara zapewnia Wam szczęście pod ziemią i na powierzchni - powiedział.

Odczytano również list prezydenta RP Andrzeja Dudy na uroczystość barbórkową.

- Gratuluję osiągnięć w Państwa trudnej, często niebezpiecznej, lecz niezastąpionej pracy. Dzięki Państwa wysiłkom polska gospodarka odnotowała kolejny rok wzrostów, a Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość - napisał prezydent.

Podkreślił, że Polska dysponuje unikalnymi bogactwa naturalnymi.

- To dzięki Państwu te skarby polskiej ziemi służą nam wszystkim - zaznaczył Andrzej Duda.

Na ręce górników złożył zaś najserdeczniejsze życzenia szczęścia i wszelkiej pomyślności. Uroczystość barbórkową PGG uświetniły występy artystyczne. Zaśpiewał min Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ. fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056