kowalczyk113 kwietnia, czyli w 2 tygodnie po tym, jak miały wejść w życie rozporządzenia do tzw. ustawy węglowej (przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarstwa) w Katowicach reprezentanci związków zawodowych działających w górnictwie węgla kamiennego mają oceniać z Wojciechem Kowalczykiem (pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa) realizację styczniowego porozumienia rząd-górnicy.

W Katowicach minister Kowalczyk ze związkowcami spotkał się ostatnio 9 marca. Strona społeczna nie była, delikatnie rzecz ujmując, zadowolona z tego spotkania, oceniając je jako niemerytoryczne. Dodajmy jednak, że wówczas ustalono, iż powstaną trzy zespoły robocze (ds. bezpieczeństwa energetycznego Polski, struktury organizacyjnej kopalń oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), które w maju mają zaprezentować konkretne rozwiązania zmierzające do zreformowania branży. 30 marca 2015 r. pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji spotkał się ze związkowcami w Warszawie...

Czego oczekuje od kolejnego spotkania z pełnomocnikiem rządowym związkowiec Bogusław Ziętek, lider WZZ Sierpień 80?

- Czego oczekujemy od tego spotkania, a ściślej od strony rządowej, z którą mamy się spotkać? Jednym słowem: konkretów! Chcemy informacji o tym, kiedy będą wreszcie wprowadzone w życie rozporządzenia ministerialne dotyczące realizacji styczniowego porozumienia i ustawy węglowej. Oczekujemy na informację o sposobie przeprowadzenia zmian w górnictwie węgla kamiennego, zmian, które doprowadzą do stabilizacji sytuacji w branży, między innymi konsolidacji wewnętrznej i zewnętrznej. Chcemy poznać rządowe rozwiązania dotyczące uporządkowania wewnętrznego rynku węglowego, głównie w kontekście importu rosyjskiego węgla. Oczekujemy informacji o tym, jakie rząd chce doprowadzić do stabilizacji finansowej w sektorze.

Podczas ostatniego spotkania w Katowicach dowiedzieliśmy się jak rewitalizuje się hałdy pogórnicze i na jakiej głębokości zalega w Polsce węgiel. Tymczasem, powtórzę to, co już kiedyś mówiłem, nas interesują kwestie wykonawcze do styczniowego porozumienia i ustawy górniczej.

Niech się rząd w końcu weźmie do roboty, bo jak na razie poza tzw. biciem piany i szeroką propagandą, rząd nic w omawianej kwestii nie zrobił! Są granice cierpliwości. Obawiam się, obym się mylił, że podczas spotkania w poniedziałek 13 kwietnia nasza cierpliwość będzie wystawiona na próbę.

źródło: nettg.pl, autor: BE

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056