szyb moneyPrzychody sektora ze sprzedaży węgla wyniosły po 9 miesiącach br. 13,8 mld zł. Były o 2,7 mld zł niższe niż rok wcześniej przy kosztach wynoszących 15,4 mld zł.

W trakcie dziewięciu miesięcy 2014 roku zdołano u nas wydobyć 52 mln ton węgla, z czego 43,1 mln ton przypada na węgiel energetyczny, a 8,9 mln ton na koksowy.

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 wydobycie było niższe o 6,7 proc. Wydobycie węgla energetycznego zmniejszyło się o 8 procent, natomiast koksowego nieznacznie wzrosło - o 0,7 proc.

Jeżeli chodzi o sprzedaż węgla, to spadła ona o przeszło 10 procent, do poziomu 49,5 mln ton.

W trakcie trzech kwartałów br. na rynku krajowym zdołano ulokować 43,5 mln ton węgla - nastąpił zatem spadek o 7,2 procent.

Z kolei za granicę wyeksportowano około 6 mln ton. Nastąpił spadek o 28,3 procent.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu wskazał, że od lipca tego roku mamy do czynienia ze stopniowym wzrostem sprzedaży.

We wrześniu br. wyniosła ona 6,3 mln ton (najwięcej w tym roku). Dzięki temu obniżył się poziom zapasów węgla na zwałach. W końcu września zalegało na nich 8,4 mln ton.

Przychody sektora ze sprzedaży węgla wyniosły po dziewięciu miesiącach 13,8 mld zł. Były o 2,7 mld zł niższe niż rok wcześniej. Przy kosztach wynoszących 15,4 mld zł spowodowało to stratę na sprzedaży węgla wynoszącą 1,6 mld zł. A więc kopalnie do jednej tony wydobytego węgla dokładały średnio 32,76 zł.

- Najważniejsze, by sobie uświadomić o jakich wielkościach mówimy, bo po dziewięciu miesiącach tego roku przychody były na poziomie 13,8 mld zł, ale koszty to 15,4 mld zł - zaznacza Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. - Skutkuje to stratą na jednej tonie w wysokości około 32 zł. To jasno pokazuje, że szukanie oszczędności kosztem pracowników nie rozwiąże problemu, a tylko zaostrzy atmosferę w górnictwie. Wynik robi przede wszystkim średnia cena zbytu. Jeżeli mamy znaczny spadek cen, to nie ma szans na dobry wynik - podsumowuje Wacław Czerkawski.

Po dziewięciu miesiącach br. średnia cena zbytu ukształtowała się na poziomie 278,47 zł/tonę (w przypadku węgla energetycznego 252,38 zł za tonę, a koksowego 385 zł za tonę).

Strata górnictwa węgla kamiennego po trzech kwartałach 2014 roku wyniosła 531,9 mln zł. Z uwagi na rozwiązanie przez spółki węglowe rezerw była niższa od tej na koniec sierpnia, kiedy przekroczyła 910 mln zł.

Zobowiązania górnictwa na koniec września br. wyniosły 12,8 mld zł, czyli o 2,8 mld zł więcej niż rok wcześniej.

- Taki wynik finansowy sektora to konsekwencja słabej sprzedaży węgla, malejących przychodów oraz kosztów ponoszonych z tego tytułu - mówi Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

źródło: wnp.pl, autor: Jerzy Dudała

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056