KWtabliczkaWe wtorek 9 września w Kompanii Węglowej zarząd spółki będzie rozmawiał ze związkowcami na temat programu naprawczego. Na pewno na tym spotkaniu się nie zakończy.

Jakie są oczekiwania strony społecznej wobec tego spotkania?

- We wtorek dziewiątego września ma się odbyć druga część negocjacji w sprawie programu naprawczego Kompanii Węglowej - mówi portalowi wnp.pl Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. - I powstaje pytanie, czy ma to być kontynuacja poprzednich rozmów, czy też mają to być zupełnie nowe rozmowy, prowadzone od zera. Dopiero dziś, to jest w poniedziałek 8 września, strona społeczna otrzymać ma poprawioną, bądź wręcz zmienioną treść programu naprawczego Kompanii Węglowej. W tym kontekście trudno oczekiwać, żeby w trakcie spotkania 9 września nastąpił przełom w rozmowach. Zapowiada się ciąg dalszy tych negocjacji - podsumowuje Wacław Czerkawski.

Z umiarkowanym optymizmem do sprawy odnosi się przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek.

- Tak szczęśliwie się składa, że w Kompanii Węglowej, nawet w najtrudniejszych chwilach, potrafiliśmy dojść do rozsądnych kompromisów - zaznacza w rozmowie z portalem wnp.pl Bogusław Ziętek. - Podobnie będzie teraz. Bez wątpienia te rozmowy będą trudne i długie. Ale w efekcie uda się uniknąć największych zagrożeń. Nie ma żadnych wątpliwości, że nie skończy się na jednym spotkaniu i będą potrzebne kolejne - podkreśla Bogusław Ziętek.

Warto dodać, że jak się dowiedział portal wnp.pl - negocjacje w Kompanii Węglowej we wtorek 9 września odbędą się bez udziału szefa górniczej Solidarności Jarosława Grzesika oraz bez Dariusza Potyrały, przewodniczącego Związku Zawodowego Górników w Polsce, bowiem obaj przebywają na urlopach.
W rozmowach będą zatem uczestniczyć zastępcy.

Ostatnie rozmowy na temat programu naprawczego KW związkowcy uznali za nieudane.

Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80, uznał ich przebieg za skandaliczny ze względu na to, że zarząd Kompanii w zasadniczy sposób zmienił elementy programu naprawczego.

- Dotyczyło to między innymi kopalń, które miałyby zostać sprzedane do Węglokoksu - powiedział nam wówczas Bogusław Ziętek. - Okazuje się, że w ciągu kilku dni, w zasadzie bez jakiegokolwiek uzasadnienia, z dotychczas proponowanych do sprzedaży kopalń: Jankowice, Rydułtowy-Anna, Pokój i Piekary drugiego września zarząd Kompanii Węglowej wyciągnął - niczym królika z kapelusza - inny skład. A mianowicie kopalnie: Jankowice, Chwałowice, Bobrek i Piekary.

We wtorek 9 września dyskutowana ma być poprawiona wersja programu naprawczego.

Kompania Węglowa znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. Sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice do JSW za 1,49 mld zł oraz przedpłata od PGE na dostawy węgla pozwoli jej jakoś dotrwać do końca roku. Pytanie jednak, co będzie później?

Po pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku jedynie trzy spośród czternastu kopalń Kompanii Węglowej są rentowne. Chodzi o kopalnie Marcel, Piast i Ziemowit. Reszta generuje straty.

W spółce zabiegają o ustabilizowanie płynności finansowej i ochronę kapitałów. Strata, jaką generuje KW, wpływa na zmniejszenie się jej kapitału, co może prowadzić do konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kompania ma do grudnia br. zapewnioną płynność finansową. Dalej mogą być problemy, stąd zamysł sprzedaży kopalń. Nabywcą mógłby być przykładowo Węglokoks, bądź spółki energetyczne.

Kompania Węglowa rozważa też emisję euroobligacji.

Wcześniej przedstawiona wersja programu naprawczego zakładała między innymi odebranie deputatu węglowego emerytom górniczym, urynkowienie systemu wynagrodzeń, zawieszenie co najmniej na rok wypłaty 14-tej pensji wszystkim pracownikom.

W perspektywicznych kopalniach miałby być zwiększany poziom produkcji, natomiast kopalnie borykające się z największymi problemami miałyby prowadzić wydobycie na niewielką skalę, by ograniczyć generowane przez nie straty.

Plan naprawczy ma spowodować, że prowadzona restrukturyzacja spółki umożliwi jej uzyskanie płynności finansowej i odbudowę kapitału własnego do 2016 roku, a ponadto wzrost efektywności w latach 2017-2020.

Po półroczu KW uzyskała ujemny wynik. Było to minus 342,3 mln zł. W roku 2013 Kompania Węglowa odnotowała niemal 700 mln zł straty netto, natomiast strata na sprzedaży węgla wyniosła 1,2 mld zł.

źródło: wnp., autor: Jerzy Dudała

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056